Több százezer forintra bírságoltak meg egy embert homoklopásért

Szardínia szigetén a minap 1000 euróra, az az 320 ezer forintra bírságoltak meg egy brit turistát, mivel homokot vitt magával az egyik északi strandról. A olasz származású 40 éves férfit csendőrök érték tetten egy üveg homokkal a csomagjában. Még aránylag olcsón megúszta, mert a homoklopást tiltó szardíniai jogszabály alapján akár 3000 euró bírságot is kiszabhattak…

A 2017. évben tovább növekedett a békéltetés iránti igény Pest megyében!

Értesítjük a honlapunk Látogatóit és Olvasóit, hogy Pest megyében 2017-ben tovább növekedett a békéltetést, mint alternatív vitarendezési lehetőséget igénybe vevők száma. A Pest Megyei Békéltető Testület 2017-ben 2069   fogyasztói jogvitában hozott határozatot vagy ajánlást. A Pest Megyei Békéltető Testület befejezett ügyeinek száma 2017-ben Pest megye népességének 2015. évi 1.226.115 fő ismert adatához viszonyítva a…

Média partner

MÉDIA PARTNER 2018-ban is a DUNA-MEDIA TELEVÍZIÓ (2017-től) Kategória: Fogyasztóvédelmi Vaku Két hetenként a békéltetést népszerűsítő, tájékoztató, tanácsadó új műsorral jelenkezünk! Minden páros héten, kedden 18 óra 40 perckor fél órás új műsor. Ismétlés kedden, szerdán, szombaton és vasárnap, a következő héten is! A két hetente új fogyasztóvédelmi műsorunk ismétlésekkel a DunaMedia Tv-ben havonta 20-szor…

Közérdekű tájékoztatás regisztrált villanyszerelőkre vonatkozó tanácsadás kérésére

Fogyasztók kérdései alapján tájékoztatjuk a Pest Megyei Békéltető Testület honlapjának tisztelt Olvasóit, hogy a regisztrált villanyszerelők név- és címjegyzéke megtalálható a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Villamos Energia Társaság www.meevet.hu című honlapján (villanyszerelő keresés) vagy a www.aramkapocs.hu honlapon. Regisztrált villanyszerelőre akkor lehet szükség, ha a szolgáltató nyilatkozatot kér a fogyasztótól, például felhasználási hely be- vagy visszakapcsolása céljából,…

Fogyasztási cikkekkel kapcsolatos reklamáció

Amennyiben a fogyasztási cikk minősége nem megfelelő, úgy a fogyasztó szavatossági illetőleg jótállási szabályok alapján érvényesítheti igényét. A szavatosság szabályait a Ptk. 6:168. §-a, míg a jótállás szabályait a Ptk. 6:171. §-a , kötelező jótállás esetén ehhez kapcsolódóan az egyes kormányrendeletek tartalmazzák. [Az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet,…

Panaszkezelés, vásárlók könyve

Panaszkezelés A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással. A szóbeli panaszt a vállalkozásnak azonnal meg kell vizsgálnia, és szükség szerint orvosolnia kell. Ha a fogyasztó a panasz…

Röviden a „Vállalkozások” együttműködési kötelezettségéről a békéltető eljárásban

Röviden a  „Vállalkozások” együttműködési kötelezettségéről a békéltető eljárásban A Pest Megyei Békéltető Testülethez benyújtott fogyasztói panasz másolatának a Vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkoznia kell a fogyasztó igényének jogosságáról és az ügy körülményeiről, valamint a békéltető eljáró tanács döntésének kötelezésként történő elfogadásáról. A Vállalkozás nyilatkozatát válasziratnak, a döntés elfogadásáról tett nyilatkozatot…