Gazdasági Hírtükör 2014/03

Gazdasági Hírtükör 2014/03

A fogyasztóknak új védjegy garantálja a tisztességes kereskedelmet  
Piaci előnyhöz jut a becsületes vállalkozóA Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, mint vezető partner a Nagykaposi Regionális Vállalkozásfejlesztési Szövetséggel és az Észak-magyarországi Regionális Fogyasztóvédelmi Egyesülettel közösen sikeresen pályázott a Magyarország-Szlovákia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007–2013 keretén belül a „Tisztességes Kereskedő – Tisztességes Szolgáltató” védjegy létrehozatalára Magyarországon és Szlovákiában.

A pályázat célja magyar, illetve szlovák köztestületek, érdekképviseleti szervezetek, fogyasztóvédelmi egyesületek bevonásával egy védjegy létrehozatala a kereskedelmi és szolgáltató szektor számára. A program része egy tanúsítási rendszer – a pályázó megadott szempontok szerinti válaszait egy bizottság kiértékeli – amelyből megszületett a védjegy. A védjegyet nagyszabású marketingkampány keretében ismertették meg nemzetiségtől függetlenül a magyar-szlovák határ menti területeken. Így Magyarországon, vagy Szlovákiában az üzletek kirakatába kihelyezett védjegy garantálja a vásárlónak, hogy fogyasztói, és köztestületi közös mércével mért tisztességesen működő vállalkozással kerül kapcsolatba.
A védjegy elnyerése előnyökkel jár a fogyasztók és a vállalkozók számára. Az ún. pozitív lista felállításával az a cél, hogy az erre felkerülő vállalkozások üzleti előnyhöz, nagyobb piachoz jussanak, ezáltal versenyképesek maradjanak.
Ehhez a projekthez 2014. április 1-től a Pest Megyei és Érd Megyei Jogú Városi Kereskedelmi és Iparkamara is kapcsolódott. A rendszer megismerésének érdekében kamaránk főtitkára, dr. Kupcsok Lajos, 2014. március 3-án vendégül látta a Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara főtitkárát Fülöp Gábort, Rimár Zoltánt az Etikai Bizottság elnökét valamint Mester Tamásnét, a védjegy referensét, hogy ismertessék a tanúsítási rendszer létrejöttének célját, pályázati feltételeit, elbírálásának menetét, a védjegy minél gyorsabb és sikeresebb elterjedése érdekében a Pest megyei kereskedelmi és szolgáltató vállalkozások körében.
A védjegy elnyeréséhez szükséges pályázati dokumentáció áprilistól a PMKIK honlapján (www.pmkik.hu) lesz elérhető, papíralapon a 1056 Budapest, Váci utca 40. IV. emeleti irodában lehet benyújtani Tóth Zoltánnénál, illetve a PMKIK Magyar-Szlovák Üzleti és Tájékoztatási Központjában, 2045 Törökbálint, a Kazinczy F. utca 124/B címen Tóth Ferencnénél, illetve elektronikusan a This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., vagy az This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. e-mail címre küldhető.
Az elnyerhető védjegy egy kör alakú öntapadós matrica, mely a nyertes pályázó üzlet, vagy szolgáltató helységének kirakatában kerül elhelyezésre. Az arany és zöld színek juttatják kifejezésre az elsőséget, minőséget, a középen elhelyezkedő kéz pedig a bizalmat, megbízhatóságot, együttműködést jelzi. A védjegyet elnyert vállalkozás a logót tetszése szerint bárhol – a PMKIK javaslata alapján a bejárati ajtón – kiteheti abban az üzletben, amelyre a pályázat alapján a szakmai bizottság odaítélte. A védjegy elnyerésével a szolgáltató egység a „Korrekt partner” címet 2 év időtartamra nyeri el, mely lejárta után a használat meghosszabbítható. A védjegy átadása a döntést követően történik meg, mely egyeztetés alapján személyesen, vagy postai úton egyaránt lehetséges.
A címre pályázatot nyújthatnak be mindazon kereskedelmi vagy szolgáltató ágazatban dolgozó vállalkozások, amelyek Pest megyében rendelkeznek hivatalosan bejelentett, szabályszerűen működő üzlet jellegű, szolgáltató egységgel. A vállalkozásnak Pest megyében bejelentett székhellyel kell rendelkeznie, és legalább már 1 éve működnie kell. Pályázni a vállalkozások által működtetett kereskedelmi és szolgáltató üzleti egységekkel lehet!
A pályázatra összesen 100 pont adható, a pályázó vállalkozás 80 ponttól jogosult a védjegy elnyerésére, az eredmények a www.pmkik.hu honlapon olvashatók lesznek. A Bíráló Bizottság a beérkezett pályázatokat minden év február és augusztus hó 15-éig értékeli, mely alapján javaslatot tesz a védjegy odaítélésére, melyet a PMKIK Elnöksége hagy jóvá. A címet az értékelést követő hó első napjától lehet használni. Elutasítás esetén az értesítés tartalmazza az elutasítás indokait. A döntés ellen 15 napon belül a pályázó fellebbezési kérelmet nyújthat be a PMKIK-hez.
A pályázat során odaítélésre került „Korrekt partner” elismerő védjegy használatát kamaránk a  hatóságokkal rendszeres, fél éves időtartamban, alkalomszerűen ellenőrizheti. Amennyiben a védjegy odaítélése után a pályázónál bármilyen szabálytalanság merül fel – akár a fogyasztók, vagy a hatóságok jelzése, akár a kontroll alapján –, vagy a pályázat benyújtásának időpontjában fennálló feltételek már nem állnak fenn, a bíráló bizottság értékeli a pályázatot, és akár vissza is vonhatja a védjegyet.
A pályázatot egy, a honlapról letölthető adatlapon kell benyújtani személyesen vagy postai úton, és elektronikusan is. A pályázati adatlapot a „kitöltési útmutató” alapján kell kitölteni.
A pályázati felhívás a kitöltési útmutatóval és a pályázati adatlappal együtt a www.pmkik.hu honlapról letölthető. A dokumentáció a fenti elérhetőségeken juttatható el kamaránkhoz. A pályázatok beadási határideje: folyamatos. Legkorábban 2014. április 1-jén nyújtható be.


Copyright