Jogszabálygyűjtemény

Üzlethelyiségen kívüli szerződéskötés szabályai

Kivonat a közúti közlekedésről szóló törvényből (parkolás)

A Fővárosi Önkormányzat rendelete

2019.09.01. – 2020.01.16-ig hatályos fogyasztóvédelmi törvény

A más utazási iroda által szervezett, utazásra jogosító és az utazást szervező szerződés elhatárolása

Az utazás céljának megvalósulására kiható szerződésszegés jogkövetkezményei

Az utazási szerződés a Ptk. szerint

Három napon belüli csereigény

Jótállás a Ptk. szerint

Szavatossági és jótállási igények intézése

Kormányrendelet az utazási szerződésről

Kormányrendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről

Lakásépítéssel kapcsolatos kötelező jótállás

Törvény a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról

Törvény a légiközlekedésről

Kormányrendelet a légi személyszállításról