Kérelem küldés

Tisztelt Fogyasztók! 

 

A Fogyasztók a kérelmeiket a hozzá tartozó mellékletekkel együtt postán küldhetik meg az alábbi címre; 

Pest Vármegyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. 4. em. 2.

illetve elektronikusan a PMKIK hivatali kapun keresztül.

 

PMKIKBEKEL KRID: 560351920

e-Papír szolgáltatás használata_ügyfeleknek

A kérelem meg kell feleljen a fogyasztóvédelmi törvény alábbi rendelkezéseinek;

A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését, melynek teljesítéséről nyilatkozni kell, az eredményét jegyzőkönyvvel, levéllel, szakvéleménnyel stb. igazolni kell.

A békéltető testület eljárása a fogyasztó írásban benyújtott kérelmére indul.

A kérelemnek tartalmaznia kell

  • a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét a lakcímkártyával egyezően,
  • a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
  • a fogyasztó álláspontjának leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, telefonon tett ígéretek nem minősülnek bizonyítéknak.
  • a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére nem került sor,
  • a testület döntésére irányuló indítványt, mit kér a testülettől,
  • a fogyasztó kötelező aláírását.

A kérelemhez csatolni kell az okirat másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot.

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást eredeti példányban és gondoskodnia kell arról, hogy a meghatalmazott a postai küldeményeket vegye át és a meghallgatáson jelenjen meg.

 

Tájékoztatás és tanácsadás kérés kizárólag a félfogadási időben a (+36- 1) 792-7881 számú telefonon történik;

A békéltető testület tájékoztatást ad a hatásköréről, illetékességéről, eljárásának szabályairól és költségeiről, a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeiről, a határozatok kikényszerítésének módjáról, az ajánlás és a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének feltételeiről, és arról, hogy a békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.

A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére a fogyasztót megillető jogokkal, kötelezettségekkel kapcsolatban teljesít tanácsadást.

 

Budapest, 2020. 08. 10.
Pest Vármegyei Békéltető Testület

“Kérelem” nyomtatvány letöltés

A letöltést követően a nyomtatványok nyomtathatóak.

A nyomtatás után a nyomtatványokat ki kell tölteni, alá kell írni, aláírás után a Kérelem nyomtatványt és a csatolt mellékleteket kérjük postán feladni az alábbi címre:

Pest Vármegyei Békéltető Testület
1055 Budapest, Balassi Bálint u. 25. IV/2.

 

A Békéltető Testület a kérelem nyomtatványt, valamint a mellékletek egy-egy példányát a bepanaszolt vállalkozásnak továbbítja.

 

 

Üdvözlettel:
Pest Vármegyei Békéltető Testület