Közzététel

A fogyasztóvédelmi törvény szerint a békéltető testület elé kerülő fogyasztói jogviták rendezésének elsődleges célja a „Fogyasztó” és a „Vállalkozás” közötti vitás ügyben az egyezség létrehozása. Ez csak akkor lehetséges, ha a vállalkozás képviselője is megjelenik a meghallgatáson és a fogyasztóval együtt – az eljáró tanács közreműködésével – tevékenyen részt vesz a fogyasztó megalapozott panaszának orvoslásában.

Egyezség hiányában az ügy érdemében az eljáró tanács kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve a kereskedelmi kommunikációjában közölt általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte.
Ha a vállalkozás képviselője nem vesz részt a meghallgatáson, akkor a békéltető testület eljáró tanácsa megalapozott fogyasztói panasz esetében is csak ajánlást hozhat. Az eljáró tanács ajánlást tesz akkor is, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, vagy a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.
Ha a vállalkozás az eljáró tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítéstől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza. Ha az ajánlás hatályon kívül helyezését kérték, akkor a nyilvánosságra hozatal csak a bírósági eljárás jogerős befejezése után történhet.
A békéltető testület a fogyasztói panasz alapján, annak másolatban történő megküldésével felszólítja a vállalkozást, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzék a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A békéltető testület az értesítésében figyelmezteti a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz.
A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó, a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását.
A Pest Vármegyei Békéltető Testület nyilvánosságra hozatala a jövőben a honlapján jelenik meg.
A Testület javasolja a t. Fogyasztóknak, hogy különösen a tartós fogyasztási cikkek, de általában nem a napi szükségletre beszerzett termékek vásárlása vagy valamely szolgáltatás tervezett eseti igénybevétele előtt tájékozódjanak honlapunkon! A „Közzététel” menüpontban találhatják meg azoknak a vállalkozásoknak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenységük megjelölését, melyek nem tettek eleget az eljáró tanács ajánlásának vagy nem küldtek válasziratot és a kitűzött meghallgatáson nem jelentek meg, azaz nem működtek együtt a békéltető testülettel a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésében.
A Pest Vármegyei Békéltető Testület bízik a nyilvánosság erejében, a tudatos vásárlói kör bővülésében és a fogyasztói kultúra folyamatos fejlődésében.
A nyilvánosságra hozatal jogszabályi felhatalmazását a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (röviden: Fgytv.) 36. § (1) bekezdésében és a 36/B. §-ban szereplő rendelkezések tartalmazzák.

 

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások neveinek közzététele

Tájékoztatás

Fogytv. kivonat

A Pest Vármegyei Békéltető Testület a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései alapján nyilvánosságra hozza a következő ajánlásokat – mivel az abban foglaltakat az érintett Fogyasztók visszajelzése alapján az adott Vállalkozás nem teljesítette.

Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlásait nem teljesítő vállalkozások listája 2022. II. félév

 
Ügyszám
Vállalkozás elnevezése, székhelye
Ajánlás/Határozat kelte
Jogvita tartalma
1.

 

PMBT-0689-2-02-02/2022

 

UNITRAVEL Kft.
(1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 27.)
2023.01.25 minőségi kifogás kompenzálása
2.

 

PMBT-0784-2-01-01/2022

 

TOFINO GROUP Kft.
(1053 Budapest Szép u. 5.I/3.)
2023.01.25 garanciális kötelezettség teljesítése
3.

 

PMBT-0883-2-12-02/2022

 

Mobil33 Hungary Kft.
(9464 Und Fülesi utca 11.)
2023.02.21 túlszámlázás

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2021. II. félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás/Határozat kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0347-1-11-01/2021 Mao Direkt Import Kft.
(1122 Budapest, Városmajor utca 19/A.)
2021.08.02 Online vásárlás
2. PMBT-0318-1-07-01/2021 LOW PRICE STORE  Kft.
(2310 Szigetszentmiklós, Kossuth utca 3.)
2021.08.03 Jótállás érvényesítése
3. PMBT-0342-2-03-03/2021 Váci Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyelet
(2600 Vác, Március 15. tér 11.)
2021.08.05 Parkolási bérlet díjának visszafizetése
4. PMBT-0323-2-12-02/2021 Get Closer Concerts Kft.
(1132 Budapest, Visegrádi utca 12. II. em. 2.)
2021.08.05 Vételár visszatérítése
5. PMBT-0341-1-11-01/2021 Revopendulum Kft.
(1037 Budapest, Folyondár utca 30/B. I. em. 5.)
2021.08.09 Vételár visszatérítése
6. PMBT-0387-1-06-02/2021 Neo Distribution Kft.
(2760 Nagykáta, Kövidinka utca 58.)
2021.08.09 Online vásárlás
7. PMBT-0397-1-02-02/2021 SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em.)
2021.08.09 Online vásárlás
8. PMBT-0375-1-05-01/2021 CK-Technik System Kft.
(2370 Dabas, Szent István út 60/B.)
2021.08.10 Vételár visszatérítése
9. PMBT-0324-2-01-03/2021 Nebucz Kálmán egyéni vállalkozó
(2454 Iváncsa, Ady Endre utca 10/A.)
2021.08.11 Hibás teljesítés
10. PMBT-0388-2-01-02/2021 Imre Mihály egyéni vállalkozó
(2023 Dunabogdány, Szőlő utca 5.)
2021.09.07 Megbízási díj és kötbér visszafizetése
11. PMBT-0405-1-12-04/2021 FLM Consulting Kft.
(1116 Budapest, Sopron út 64.)
2021.09.08 Hibás teljesítés
12. PMBT-0371-2-01-01/2021 VK Group Kft.
(1134 Budapest, Váci út 47. B. ép.)
2021.09.14 Hibás teljesítés
13. PMBT-0381-1-10-01/2021 GABLINI Kft.
(1141 Budapest, Nótárius utca 5-7.)
2021.09.14 Jótállás érvényesítése
14. PMBT-0392-1-10-01/2021 GREEN CAR NR1 Kft.
(1027 Budapest, Bem József utca 9.)
2021.09.14 Javítási költségek megtérítése
15. PMBT-0429-1-12-04/2021 DIY online Kft.
(1223 Budapest, Sárgabarack utca 11.)
2021.09.16 Online vásárlás
16. PMBT-0418-1-11-06/2021 Balázs Szilvia egyéni vállalkozó
(2146 Mogyoród, Bocskai út 125.)
2021.09.16 Online vásárlás
17. PMBT-0434-1-05-01/2021 Easy-Shop Kft.
(6400 Kiskunhalas, Bem utca 9.)
2021.09.16 Vételár visszatérítése
18. PMBT-0482-1-06-01/2021 Highway Webshop Kft.
(1076 Budapest, Garay utca 45. 01. em. 120.)
2021.09.23 Online vásárlás
19. PMBT-0487-2-01-02/2021 ECOFIX BAU Kft.
(1184 Budapest, Aranyeső utca 8.)
2021.09.23 Építőipari kivitelezés hibás teljesítése
20. PMBT-0443-2-12-02/2021 ROOF-ÉP-CSIPI Kft.
(5331 Kenderes, Bem József utca 26.)
2021.09.27 Építőipari kivitelezés hibás teljesítése
21. PMBT-0493-2-01-02/2021 LIZA-ZOL TREND ÉPÍTŐ Kft.
(6000 Kecskemét, Csokor utca 65.)
2021.09.27 Építőipari kivitelezés hibás teljesítése
22. PMBT-0506-1-12-04/2021 Károly Alexandra egyéni vállalkozó
(2745 Kőröstetétlen, Dózsa György utca 44.)
2021.10.19 Hibás teljesítés
23. PMBT-0535-2-06-09/2021 AQUA JUNIOR Kft.
(2030 Érd, Béke tér 6. C. ép. Fszt. 1.)
2021.10.20 Hibás teljesítés
24. PMBT-0515-1-06-03/2021 Loryma Borsod Kft.
(1076 Budapest, Garay utca 45. 01. em. 120.)
2021.10.20 Online vásárlás
25. PMBT-0454-2-01-02/2021 Bukszár Richárd egyéni vállalkozó
(2200 Monor, Rákosi Jenő utca 13.)
2021.10.20 Építőipari kivitelezés hibás teljesítése
26. PMBT-0508-1-12-04/2021 DIY online Kft.
(1223 Budapest, Sárgabarack utca 11.)
2021.10.20 Online vásárlás
27. PMBT-0579-2-12-02/2021 Táltos Palánták UNSE
(1223 Budapest, Sárgabarack utca 11.)
2021.11.10 Szolgáltatás nem teljesítése
28. PMBT-0557-2-01-02/2021 Wal-mátrix Kft.
(1035 Budapest, Szentendrei út 2/b. I/6.)
2021.11.11 Építőipari kivitelezés hibás teljesítése
29. PMBT-0453-1-03-03/2021 Vestar Bluebird Kft.
(1076 Budapest, Garay utca 45. 01. em. 120.)
2021.11.11 Hibás teljesítés
30. PMBT-0572-2-02-01/2021 CLUB 218 Kft.
(8600 Siófok, Öreghegyi utca 7.)
2021.11.11 meghiúsult lakásbérlet
31. PMBT-0534-2-01-02/2021 Kelemen János egyéni vállalkozó
(2220 Vecsés, Bajcsy-Zs. Utca 15.)
2021.11.11 Hibás teljesítés
32. PMBT-0568-2-02-02/2021 WIZZ Air Hungary Zrt.
(1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V.)
2021.11.11 Vételár visszatérítése
33. PMBT-0577-1-12-04/2021 “PÁLFI Nyílászáró” Kft.
(7400 Kaposvár, Körösi Cs. S. u. 12.)
2021.11.17 Hibás teljesítés
34. PMBT-0599-1-03-01/2021 M-Szenzor Kft.
(2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 9. I. em. 1.)
2021.11.17 Hibás teljesítés
35. PMBT-0595-1-12-04/2021 Fercoline Consulting Kft.
(2040 Budaörs, Templom tér 19.)
2021.11.18 Vételár visszatérítése

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2021. I.félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás/Határozat kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0525-1-07-02/2020 Tool City Kft.
(2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.)
2021.01.12 Jótállás érvényesítése
2. PMBT-0521-2-04-03/2020 Vodafone Magyarország Zrt.
(1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
2021.01.13 Kötbérigény
3. PMBT-0483-1-04-01/2020 Danubius-Ablak.hu Kft.
(1136 Budapest, Pannónia u. 42.)
2021.01.14 Jótállás érvényesítése
4. PMBT-0517-1-07-01/2020 Schmotzer György egyéni vállalkozó
(4029 Debrecen, Bercsényi utca 91.)
2021.01.14 Hibás teljesítés
5. PMBT-0571-2-05-02/2020 DMRV Zrt.
(2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)
2021.01.25 Csatornadíj elengedése
6. PMBT-0568-2-06-02/2020 Horse Action Kft.
(2377 Örkény, Fő út 14/C.)
2021.01.25 Hibás teljesítés
7. PMBT-0534-2-01-03/2020 HÁZAK ÁSZA Kft.
(2142 Nagytarcsa, Szilas út 11.)
2021.02.01 Hibás teljesítés
8. PMBT-0479-2-12-02/2020 Bukszár Richárd egyéni vállalkozó
(2200 Monor, Rákosi Jenő u. 13.)
2021.02.22 Hibás teljesítés
9. PMBT-0605-1-03-01/2020 Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.
(1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.)
2021.02.22 Hibás teljesítés
10. PMBT-0566-2-05-02/2020 DMRV Zrt.
(2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)
2021.02.23 Kötbér elengedése
11. PMBT-0612-2-10-01/2020 Seerga Nyugati Kft.
(1132 Budapest, Nyugati tér 5. 4. em. 4.)
2021.02.24 Vételár visszatérítése
12. PMBT-0607-2-01-02/2020 Havas Richárd egyéni vállalkozó
(2030 Érd, Korponai utca 22.)
2021.02.24 Hibás teljesítés
13. PMBT-0583-2-12-02/2020 Skyland Kft.
(2011 Budakalász, Omsz park 1.)
2021.02.25 Vételár visszatérítése
14. PMBT-0585-2-04-03/2020 Vodafone Magyarország Zrt.
(1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
2021.03.01 Elszámolási jogvita
15. PMBT-0596-1-06-01/2020 Vodafone Magyarország Zrt.
(1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
2021.03.01 Vételár visszatérítése
16. PMBT-0614-2-01-03/2020 CLEAN STAFF Kft.
(2161 Csomád, Vörösmarty utca 5.)
2021.03.01 Hibás teljesítés
17. PMBT-0629-1-11-01/2020 EXCLUSIVE DOM DESIGN Kft.
(9023 Győr, Mester utca 1.)
2021.03.03 Vételár visszatérítése
18. PMBT-0634-1-06-01/2020 Magyar Telekom Nyrt.
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
2021.03.03 Telefonkészülék cseréje
19. PMBT-0650-2-02-02/2020 ,,GRAND TOURS” 2000 Kft.
(4024 Debrecen, Vár utca 10.)
2021.04.14 Bánatpénz visszafizetése
20. PMBT-0615-2-02-02/2020 Helmond Kft.
(1025 Budapest, Verecke utca 138.)
2021.04.14 Utazási szerződés
21. PMBT-0003-1-02-02/2021 SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em.)
2021.04.15 Vételár visszatérítése
22. PMBT-0040-1-02-02/2021 SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em.)
2021.04.15 Vételár visszatérítése
23. PMBT-0011-1-07-02/2021 Tool City Kft.
(2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.)
2021.04.15 Csere vagy vételár visszatérítése
24. PMBT-0060-2-04-03/2021 Magyar Telekom Nyrt.
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
2021.04.19 Elszámolási jogvita
25. PMBT-0071-1-06-01/2021 Bravo Hungária Telekom Kft.
(1196 Budapest, Rákóczi utca 129. fszt. 3.)
2021.04.19 Hibás teljesítés
26. PMBT-0052-2-02-02/2021 WIZZ Air Hungary Zrt.
(1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V.)
2021.04.19 Vételár visszatérítése
27. PMBT-0012-1-07-02/2021 Extreme Digital Zrt.
(1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.)
2021.04.20 Termék cseréje
28. PMBT-0053-1-07-01/2021 Extreme Digital Zrt.
(1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.)
2021.04.20 Vételár visszatérítése
29. PMBT-0019-1-11-01/2021 Revopillo Kft.
(1037 Budapest, Folyondár utca 30/B. I. em. 5.)
2021.04.20 Vételár visszatérítése
30. PMBT-0010-1-04-04/2021 AQUA Design Kft.
(2141 Csömör, Szabdság út 58.)
2021.04.20 Hibás teljesítés
31. PMBT-0004-2-02-01/2021 Skoopy Kft.
(1065 Budapest, Révay köz 4.)
2021.04.22 kupon érvényességi határidejének meghosszabbítása
32. PMBT-0054-1-11-01/2021 Mirjan24 Kft.
(9200 Mosonmagyaróvár Fuvaros utca 27.)
2021.04.26 Hibás teljesítés
33. PMBT-0066-1-05-03/2021 BigSale Online Kft.
(2161 Csomád, Levente utca 14. a. ép.)
2021.04.26 Online vásárlás
34. PMBT-0113-1-07-01/2021 ME-TI Plusz Kft.
(2344 Dömsöd, Kossuth Lajos utca 113.)
2021.04.27 Vételár visszatérítése
35. PMBT-0119-2-05-05/2021 ELMÜ Hálozati Kft.
(1132 Budapest, Váci út 72-74.)
2021.04.28 Dokumentáció átadás elmaradása
36. PMBT-0108-1-12-03/2021 Díszállat Kutsera KÖKI Kft.
(2030 Érd, Balatoni út 94.)
2021.04.28 Jótállás érvényesítése
37. PMBT-0068-2-06-09/2021 Harsányi Gábor egyéni vállalkozó
(1213 Budapest, Vihorlát út 57.)
2021.04.29 Hibás teljesítés
38. PMBT-0622-1-02-02/2020 SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em.)
2021.04.29 Vételár visszatérítése
39. PMBT-0079-2-02-02/2021 Pokornyikné Barna Erzsébet egyéni vállalkozó
(5061 Tiszasüly, Kiséri út)
2021.05.04 Vételár visszatérítése
40. PMBT-0034-1-02-02/2021 SABIR Bt.
(1036 Budapest, Dereglye utca 1. fszt. 4.)
2021.05.05 Vételár visszatérítése
41. PMBT-0162-1-10-02/2021 Titán Line Autóház Kft.
(1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.)
2021.05.06 Vételár és egyéb költségek megtérítése
42. PMBT-0126-1-10-01/2021 Ajtai Autóház Kft.
(3000 Hatvan, Legány Ödön utca 1.)
2021.05.06 Használt gépjámű kijavítása
43. PMBT-0096-2-04-01/2021 XMX Kft.
(7251 Kapospula, Jókai utca 1.)
2021.05.10 Vételár visszatérítése
44. PMBT-0148-1-06-01/2021 SAGA Building Kft.
(1141 Budapest, Szugló utca 82.)
2021.05.12 Jótállás érvényesítése
45. PMBT-0203-1-07-01/2021 Onlinemárkabolt Magyarország Kft.
(7624 Pécs, Szigeti út 144.)
2021.05.18 Hibás teljesítés
46. PMBT-0086-2-01-02/2021 Vincze Norbert Zsolt egyéni vállalkozó
(2316 Tököl, Fő utca 22.)
2021.05.18 Hibás teljesítés
47. PMBT-0250-2-12-02/2021 Szent György Biztech Kft.
(2071 Páty, Dózsa György utca 6/B.)
2021.05.19 Szerződés felmondása
48. PMBT-0178-1-07-02/2021 Tool City Kft.
(2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.)
2021.06.02 Online vásárlás
49. PMBT-0260-1-07-03/2021 Bonzoportal.hu Kft.
(1071 Budapest, Damjanich utca 51.)
2021.06.02 Online vásárlás
50. PMBT-0219-2-09-01/2021 UNION TOP Ingatlanforgalmazó Kft.
(2112 Veresegyház, Fő út 3.)
2021.06.14 Megbízási díj visszafizetése
51. PMBT-0234-1-07-01/2021 Cseh-Faktor Trade 2007 Kft.
(1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4.)
2021.06.16 Vételár visszatérítése
52. PMBT-0213-2-07-04/2021 Bortanfolyam. com Kft.
(1188 Budapest, Rózsakvarc utca 25. A. ép)
2021.06.16 Tanfolyam díjának visszatérítése
53. PMBT-0200-1-10-01/2021 Autohaus Szentendre Kft.
(2000 Szentendre, Kőzúzó utca 460/2)
2021.06.17 Gépjármű átírás költségének megtérítése
54. PMBT-0181-1-11-01/2021 Mao Direkt Import Kft.
(1122 Budapest, Városmajor utca 19/A)
2021.06.21 Online vásárlás
55. PMBT-0286-1-11-01/2021 Mao Direkt Import Kft.
(1122 Budapest, Városmajor utca 19/A)
2021.06.21 Online vásárlás
56. PMBT-0225-1-02-02/2021 Stella Fashion Kft.
(7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 19. II. em. 1.)
2021.06.23 Vételár visszatérítése
57. PMBT-0268-1-11-01/2021 PAKOWE SYSTEM Kft.
(1135 Budapest, Lehel utca 48. I. em. 1.)
2021.06.24 Vételár visszatérítése
58. PMBT-0262-1-04-01/2021 Ursus-Bau Kft.
(3350 Kál, Fő út alsó 81.)
2021.06.29 Vételár visszatérítése
59. PMBT-0316-1-04-04/2021 NIAGARA SYSTEM Kft.
(4030 Debrecen, Mikepércsi út 132.)
2021.06.29 Hibás teljesítés

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2019. II.félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0452-2-01-01/2019  Komori és Társa Kft. 2030 Érd, József tér 6. 2019.06.17 jótállásból eredő követelés (kivitelezési munka)
2. PMBT-0938-1-11-01/2019 PAKOWE SYSTEM Kft. 1135 Budapest, Lehel utca 48. I. em. 1. 2019.10.01 hibás teljesítés (matrac)
3. PMBT-1077-1-11-01/2019 PAKOWE SYSTEM Kft. 1135 Budapest, Lehel utca 48. I. em. 1. 2019.10.01 hibás teljesítés (matrac)
4. PMBT-1228-1-11-01/2019 Revopendulum Kft. 1037 Budapest, Folyondár utca 30/B. I. em. 5. 2019.10.18 hibás teljesítés (matrac)
5.  PMBT-1327-1-10-01/2019 BOLIVIO Holding Kft. 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 86. 2019.11.04 használtatutó adás-vételi szerződéstől való elállás
6. PMBT-1331-2-01-02/2019 TÓTH VITEK Építő Kft. 5331 Kenderes, Kossuth Lajos út 92. 2019.11.05 jótállásból eredő követelés (kivitelezési munka)
7. PMBT-1309-2-10-01/2019 Bortanfolyam.com Bt. 1188 Budapest, Rózsakvarc utca 25. A. ép. 2019.11.13 tanfolyam díjának visszatérítése
8. PMBT-1332-1-07-01/2019  Whripool Magyarország Kft. 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. IV. em. 2019.11.19 termékszavatosság érvényesítése (hűtőszekrény)
9. PMBT-1351-1-10-01/2019 MIAUTÓMOSÓNK Kft. 6500 Baja, Keleti körút 2. 2019.11.19 használtautó javítási költségének megtérítése

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2019. I.félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0340-1-12-04/2019  Modern Doors Kft. 4546 Anarcs, Ady E utca 112. 2019.05.27 hibás teljesítés
2. PMBT-0345-2-01-01/2019  BUILT-TEAM Kft. 2049 Diósd, Felsőgazdag dűlő 10 2019.05.23 vállalkozási díj visszatérítése
3. PMBT-0304-1-07-02/2019 Tools Gold Power Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1 2019.05.23 hibás teljesítés
4. PMBT-0305-1-06-01/2019 Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. 2019.05.23 hibás teljesítés
5.  PMBT-0249-2-05-02/2019 Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182 2019.05.09 vízdíj követelés
6. PMBT-0068-2-01-01/2019 RoGer Building Kft. 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 2019.04.29 szerződésben rögzített munkák pótlása
7. PMBT-0067-2-01-01/2019 RoGer Building Kft. 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 2019.04.29 szerződésben rögzített munkák pótlása
8. PMBT-0121-2-04-02/2019  Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 2019.04.29 csomag visszaszállítása
9. PMBT-0343-2-02-01/2019 MAROUP Hungary Kft. 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1 2019.04.25 szolgáltatásért fizetett összeg visszatérítése
10. PMBT-0185-1-07-04/2019  Tools Gold Power Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1 2019.04.25 termékszavatosság érvényesítése
11. PMBT-0058-2-01-02/2019 Janik Dávid Miklós E. V. 2351 Alsónémedi Toldi Miklós utca 12. 2019.04.01 kerítés és kapu kivitelezése
12.  PMBT-0129-2-01-02/2019  Janik Dávid Miklós E. V. 2351 Alsónémedi Toldi Miklós utca 12. 2019.04.01 kerítés és kapu kivitelezése
13. PMBT-1560-2-02-01/2018 Go Solutions Group Kft. 1054 Budapest, Kálmán Imre u 1 2019.02.04 szerződésszegés (utazási szerződés)
14. PMBT-1373-2-02-01/2018  Go Solutions Group Kft. 1054 Budapest, Kálmán Imre u 1 2019.02.04 szerződésszegés (utazási szerződés)
15. PMBT-1219-2-01-01/2018  RoGer Building Kft.  2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 2019.01.25 hibás teljesítés

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2018-ban

Sorszám Ügyszám/Ajánlás kelte Vállalkozás elnevezése, székhelye Jogvita tartalma
1. PMBT-0875-2-06-01/2018
2018.10.30
Skorbák Attila Dénes egyéni vállalkozó
2364 Ócsa, Kossuth Lajos utca 1. B. épp.
telefonkészülék-üveg cseréje
2. PMBT-0641-1-06-01/20108
2018.10.30
Providor Komplex Kft.
1141 Budapest, Szugló utca 82.
hibás termék (garanciális javítás)
3. PMBT-0928-1-07-02/2018
2018.10.30
Győri AGROKER Zrt.
9028 Győr, Külső Veszprémi u. 10-12.
hibás termék (permetező)
4. PMBT-0609-1-06-03/2018
2018.10.10
SZLT Trade Kft.
2890 Tata, Napkert utca 261/11.
hibás alkatrész cseréje
5. PMBT-0747-1-07-02/2018
2018.09.27
Törökfalvy Dávid Ákos egyéni vállalkozó
2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 32.
termékpótlás elmaradása
6. PMBT-0760-1-11-01/2018
2018.09.26
PI MOBIL Kft. hibás teljesítés
7. PMBT-0775-1-06-02/2018
2018.08.18
Business Box Kft.
1037 Budapest, Királylaki út 60. fszt. 1.
hibás teljesítés (TV készülék)
8. PMBT-0548-1-10-03/2018
2018.08.11
Tutto Bici Kft.
2045 Törökbálint, Szabadság tér 22.
szavatossági vita
9. PMBT-0501-1-03-01/2018
2018.06.21
CCC Hungary Shoes Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.
hibás termék
10. PMBT-0532-2-12-02/2018
2018.06.13
K2 Fitness Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 16.
kártérítés
11. PMBT-0469-2-12-02/2018
2018.05.29
DATAGLOBE Zrt .
2615 Csővár, Madách utca 1.
hibás teljesítés
12. PMBT-0402-2-05-03/2018.
2018.05.24
NHKV Zrt
1036 Budapest, Lajos utca 103.
számlavita
13. PMBT-0128-2-01-03/2018
2018.05.24
Danka Imre egyéni vállalkozó
2730 Albertirsa, Thököly utca 1.
hibás teljesítés
14. PMBT-0235-2-06-09/2018
2018.05.18
Fábri és Fábri Bt. „kt.a.”
2653 Bánk, Juhász Gyula utca 42.
hibás teljesítés
15. PMBT-0089-1-02-02/2018
2018.05.15
La Bella Stella Kft.
7400 Kaposvár, Teleki utca 12.
vételár visszafizetése
16. PMBT-0369-2-01-02/2018.
2018.05.09
Samaras-Bau Kft.
2141 Csömör Kossuth Lajos utca 8/A.
díszléc felhelyezés festés javítás
17. PMBT-0302-1-06-01/2018
2018.05.09
Totalmobile Kft.
1085 Budapest, József körút 36. fszt. 5.
hibás teljesítés
18. PMBT-0223-1-03-01/2018
2018.05.02
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft.
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
hibás teljesítés
19. PMBT-0087-2-05-02/2018
2018.05.02
Bács-Víz Zrt.
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Kötbér vita
20. PMBT-0212-1-10-02/2018
2018.04.26
Autóalkatrész Team Kft.
1148 Budapest, Almádi utca 14. 2/7.
hibás teljesítés
21. PMBT-0232-1-12-04/2018
2018.04.23
Rádi Péterné egyéni vállalkozó
4700 Mátészalka, Vittoria utca 23.
hibás teljesítés
22. PMBT-1982-1-07-01/2017
2018.03.21
Vöröskő Kft.
8200 Veszprém, Pápai út 36.
hibás teljesítés
23. PMBT-1868-2-04-02/2017
2018.02.26
Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.
hibás teljesítés