2.6
Közzétételi egység tárgya
Dátum
A közfeladatot ellátó szerv által
fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum,
az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok
forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi
nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti
azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége
keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a
másolatkészítés költségei
2020.03.12

 

Adatkezelési tájékoztató 2021.

 

2021.08.03.

Adatkezelési tájékoztató 2020. 2020.03.12