Online kérelem küldés

A fogyasztóra (kérelmezőre) vonatkozó adatok

Amennyiben meghallgatást tart az ügyében a Pest Vármegyei Békéltető Testület, kérem nyilatkozzon, hogy mely formában járjon el a tanács:*

A következő feltételeknek kell megfelelnie:
Szüksége van egy videótelefonálásra alkalmas készülékre, amely stabil internet-kapcsolattal rendelkezik: okostelefon, laptop, táblagép illetve számítógép (ez utóbbihoz webkamera szükséges!) Fontos kiemelni, hogy ezt a készüléket Önnek önállóan kell tudnia használni!
Biztosítania kell, hogy a meghallgatás ideje alatt illetéktelen személyek ne zavarják az Ön kapcsolatát megjelenésükkel, bekiabálásokkal, vagy bármi egyéb módon, mivel a meghallgatás nem nyilvános!
A meghallgatásra való bejelentkezéshez szükség van egy valós, működő, élő ügyfélkapus elérhetőségre (lentebb kérjük pontosan megadni), amelyre a meghallgatásra szóló értesítőt juttatjuk el az Ön részére a bejelentkezési linkkel, egyéb tudnivalókkal együtt.

Ügyfélkapus elérhetőségének adatai (az elektronikus kapcsolattartáshoz)

Ügyfélkapus elérhetőségének adatai (az elektronikus kapcsolattartáshoz)

Milyen minőségben kezdeményezi a békéltető testületi eljárást?*

Amennyiben nem saját nevében jár el, kötelező a meghatalmazás csatolása

Kérem ide töltse fel a meghatalmazást!*

Az érintett gazdálkodó szervezettel megkísérelte-e az ügy rendezését?*

1997. évi CLV. törvény [ Fgy. tv. ] 27. § * A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Kezdeményezett–e az ügyben más békéltető testületi vagy polgári peres eljárást?*

Indult-e közvetítői eljárás, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére sor került-e?*

Kéri-e az ügy rendezése érdekében a Pest Vármegyei Békéltető Testület eljárását?*

A gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok

Írja le részletesen azokat a tényeket, eseményeket, amelyek megvalósítják az Ön által megjelölt jogsértést!*

Tanács döntésére irányuló indítványa, igényének konkrét megjelölése*

Amennyiben meghallgatást tart az ügyében a Pest Vármegyei Békéltető Testület, kérem nyilatkozzon, hogy mely formában járjon el a tanács:

Kérem válasszon egy eljáró testületi tagot az alábbi listából:

Csatolja az alábbiakat a kérelemhez:

  • Kérjük a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a panaszát elutasította!
  • Csatolja továbbá azokat az okiratokat, illetve azok másolatát, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. (pl. számla, nyugta, szerződés, jegyzőkönyv, jótállási jegy)

Csatolmányok

Legfeljebb 10 fájl, 15MB korlát, Engedélyezett típusok: doc, docx, pdf, jpg.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező