2.1
Közzétételi egység tárgya
Dátum
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege 2020.03.12
A Hatóság feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:  
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó (18.§ – 37/A.§) rendelkezései
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99700155.tv
2020.03.12
A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1900026.ITM

Békéltető Testületi országos eljárási szabályzat

2020.03.12
Adatkezelési tájékoztató 2020.03.12

Adatkezelési tájékoztató_2021.05. hónaptól

2021.05.