2.1 Közzétételi egység tárgyaDátum
A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege2020.03.12
   
A Hatóság feladatát, hatáskörét, alaptevékenységét meghatározó alapvető jogszabályok:  
A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény vonatkozó (18.§ – 37/A.§) rendelkezései2020.03.12
A békéltető testületi tagsági feladat ellátására vonatkozó pályázat szabályairól és a békéltető testületi tagok díjazásáról, valamint az online adásvételi vagy online szolgáltatási szerződéssel összefüggő határon átnyúló fogyasztói jogvita esetén eljáró békéltető testületek kijelöléséről szóló 26/2019. (VIII. 26.) ITM rendelet2020.03.12
Békéltető Testületi országos eljárási szabályzat2020.03.12