MVM tájékoztatók

 

Kivonat a Polgári Törvénykönyvből

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről[1] A VÁLLALKOZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK 5. Az utazási szerződés 6:254. § [Utazási szerződés] (1) Utazási szerződés alapján a vállalkozó utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, a megrendelő a szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles. (2) A szerződést írásba kell foglalni; semmis a…

Részletek

Az utazási szerződésre vonatkozó előírások

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről ÍH 2016. 16. Fogyasztó igényérvényesítési rendjének meghatározatlansága miatti tisztességtelenség – kizárólagos illetékesség tisztességtelen kikötése A Kormány a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 19. §-ában, valamint – a 17. § és a 19.…

Részletek

Az utazásszervezői és az utazásközvetítői tevékenység gyakorlásának szabályai

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről A Kormány a belkereskedelemről szóló, többször módosított 1978. évi I. törvény 40. §-a alapján a következőket rendeli el: 1. §[1] (1)[2] E rendelet hatálya Magyarország területén utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet folytatókra (a továbbiakban együtt: utazási vállalkozó) terjed ki. (2) E rendelet alkalmazásában utazási csomag az…

Részletek

A Polgári Törvénykönyvről

Hatályos: 2017.06.23-12.31-ig KIVONAT a Polgári Törvénykönyvből 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről[1] X. CÍM A SZERZŐDÉSSZEGÉS XXII. Fejezet A szerződésszegés általános szabályai 6:137. § [Szerződésszegés] A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. 6:138. § [A teljesítés követeléséhez való jog] Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére. 6:139. §…

Részletek