Kivonat a Polgári Törvénykönyvből

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről[1] A VÁLLALKOZÁSI TÍPUSÚ SZERZŐDÉSEK 5. Az utazási szerződés 6:254. § [Utazási szerződés] (1) Utazási szerződés alapján a vállalkozó utazás és az út egyes állomásain való tartózkodás megszervezésére, továbbá kapcsolódó szolgáltatások nyújtására, a megrendelő a szolgáltatások átvételére és díj fizetésére köteles. (2) A szerződést írásba kell foglalni; semmis a…

Az utazási szerződésre vonatkozó előírások

281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet az utazási szerződésről ÍH 2016. 16. Fogyasztó igényérvényesítési rendjének meghatározatlansága miatti tisztességtelenség – kizárólagos illetékesség tisztességtelen kikötése A Kormány a Polgári Törvénykönyv módosításáról és egységes szövegéről szóló 1977. évi IV. törvény hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1978. évi 2. törvényerejű rendelet 19. §-ában, valamint – a 17. § és a 19.…

Az utazásszervezői és az utazásközvetítői tevékenység gyakorlásának szabályai

213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről A Kormány a belkereskedelemről szóló, többször módosított 1978. évi I. törvény 40. §-a alapján a következőket rendeli el: 1. §[1] (1)[2] E rendelet hatálya Magyarország területén utazásszervezői vagy utazásközvetítői tevékenységet folytatókra (a továbbiakban együtt: utazási vállalkozó) terjed ki. (2) E rendelet alkalmazásában utazási csomag az…

Békéltető testületi meghallgatás Ülésezik az Eljáró Tanács

A Pest Vármegyei Békéltető Testület tapasztalatai szerint a jogvitát kezdeményező fogyasztók jelentős része a békéltető testületi eljárással a meghallgatáson találkozik először, ezért valóságos jogeset bemutatásával segítünk abban, hogy az ügyfeleink már a meghallgatást megelőzően ismerkedjenek meg annak lefolytatásával és légkörével. Önt is keresték már meg „szenzációs” ajánlatokkal? Hívták már nagyszerű városnézésre, ahol „mellesleg” egy izgalmasnak…