Közzététel

A fogyasztóvédelmi törvény szerint a békéltető testület elé kerülő fogyasztói jogviták rendezésének elsődleges célja a „Fogyasztó” és a „Vállalkozás” közötti vitás ügyben az egyezség létrehozása. Ez csak akkor lehetséges, ha a vállalkozás képviselője is megjelenik a meghallgatáson és a fogyasztóval együtt – az eljáró tanács közreműködésével – tevékenyen részt vesz a fogyasztó megalapozott panaszának orvoslásában.

Egyezség hiányában az ügy érdemében az eljáró tanács kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve a kereskedelmi kommunikációjában közölt általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte.
Ha a vállalkozás képviselője nem vesz részt a meghallgatáson, akkor a békéltető testület eljáró tanácsa megalapozott fogyasztói panasz esetében is csak ajánlást hozhat. Az eljáró tanács ajánlást tesz akkor is, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, vagy a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.
Ha a vállalkozás az eljáró tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítéstől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza. Ha az ajánlás hatályon kívül helyezését kérték, akkor a nyilvánosságra hozatal csak a bírósági eljárás jogerős befejezése után történhet.
A békéltető testület a fogyasztói panasz alapján, annak másolatban történő megküldésével felszólítja a vállalkozást, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzék a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A békéltető testület az értesítésében figyelmezteti a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz.
A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó, a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását.
A Pest Megyei Békéltető Testület nyilvánosságra hozatala a jövőben a honlapján jelenik meg.
A Testület javasolja a t. Fogyasztóknak, hogy különösen a tartós fogyasztási cikkek, de általában nem a napi szükségletre beszerzett termékek vásárlása vagy valamely szolgáltatás tervezett eseti igénybevétele előtt tájékozódjanak honlapunkon! A „Közzététel” menüpontban találhatják meg azoknak a vállalkozásoknak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenységük megjelölését, melyek nem tettek eleget az eljáró tanács ajánlásának vagy nem küldtek válasziratot és a kitűzött meghallgatáson nem jelentek meg, azaz nem működtek együtt a békéltető testülettel a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésében.
A Pest Megyei Békéltető Testület bízik a nyilvánosság erejében, a tudatos vásárlói kör bővülésében és a fogyasztói kultúra folyamatos fejlődésében.
A nyilvánosságra hozatal jogszabályi felhatalmazását a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (röviden: Fgytv.) 36. § (1) bekezdésében és a 36/B. §-ban szereplő rendelkezések tartalmazzák.

 

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások neveinek közzététele

Tájékoztatás

Fogytv. kivonat

A Pest Megyei Békéltető Testület a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései alapján nyilvánosságra hozza a következő ajánlásokat – mivel az abban foglaltakat az érintett Fogyasztók visszajelzése alapján az adott Vállalkozás nem teljesítette.

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2021. I.félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás/Határozat kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0525-1-07-02/2020 Tool City Kft.
(2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.)
2021.01.12 Jótállás érvényesítése
2. PMBT-0521-2-04-03/2020 Vodafone Magyarország Zrt.
(1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
2021.01.13 Kötbérigény
3. PMBT-0483-1-04-01/2020 Danubius-Ablak.hu Kft.
(1136 Budapest, Pannónia u. 42.)
2021.01.14 Jótállás érvényesítése
4. PMBT-0517-1-07-01/2020 Schmotzer György egyéni vállalkozó
(4029 Debrecen, Bercsényi utca 91.)
2021.01.14 Hibás teljesítés
5. PMBT-0571-2-05-02/2020 DMRV Zrt.
(2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)
2021.01.25 Csatornadíj elengedése
6. PMBT-0568-2-06-02/2020 Horse Action Kft.
(2377 Örkény, Fő út 14/C.)
2021.01.25 Hibás teljesítés
7. PMBT-0534-2-01-03/2020 HÁZAK ÁSZA Kft.
(2142 Nagytarcsa, Szilas út 11.)
2021.02.01 Hibás teljesítés
8. PMBT-0479-2-12-02/2020 Bukszár Richárd egyéni vállalkozó
(2200 Monor, Rákosi Jenő u. 13.)
2021.02.22 Hibás teljesítés
9. PMBT-0605-1-03-01/2020 Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.
(1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.)
2021.02.22 Hibás teljesítés
10. PMBT-0566-2-05-02/2020 DMRV Zrt.
(2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)
2021.02.23 Kötbér elengedése
11. PMBT-0612-2-10-01/2020 Seerga Nyugati Kft.
(1132 Budapest, Nyugati tér 5. 4. em. 4.)
2021.02.24 Vételár visszatérítése
12. PMBT-0607-2-01-02/2020 Havas Richárd egyéni vállalkozó
(2030 Érd, Korponai utca 22.)
2021.02.24 Hibás teljesítés
13. PMBT-0583-2-12-02/2020 Skyland Kft.
(2011 Budakalász, Omsz park 1.)
2021.02.25 Vételár visszatérítése
14. PMBT-0585-2-04-03/2020 Vodafone Magyarország Zrt.
(1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
2021.03.01 Elszámolási jogvita
15. PMBT-0614-2-01-03/2020 CLEAN STAFF Kft.
(2161 Csomád, Vörösmarty utca 5.)
2021.03.01 Hibás teljesítés
16. PMBT-0629-1-11-01/2020 EXCLUSIVE DOM DESIGN Kft.
(9023 Győr, Mester utca 1.)
2021.03.03 Vételár visszatérítése
17. PMBT-0634-1-06-01/2020 Magyar Telekom Nyrt.
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
2021.03.03 Telefonkészülék cseréje
18. PMBT-0650-2-02-02/2020 ,,GRAND TOURS” 2000 Kft.
(4024 Debrecen, Vár utca 10.)
2021.04.14 Bánatpénz visszafizetése
19. PMBT-0615-2-02-02/2020 Helmond Kft.
(1025 Budapest, Verecke utca 138.)
2021.04.14 Utazási szerződés
20. PMBT-0003-1-02-02/2021 SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em.)
2021.04.15 Vételár visszatérítése
21. PMBT-0040-1-02-02/2021 SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em.)
2021.04.15 Vételár visszatérítése
22. PMBT-0011-1-07-02/2021 Tool City Kft.
(2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.)
2021.04.15 Csere vagy vételár visszatérítése
23. PMBT-0060-2-04-03/2021 Magyar Telekom Nyrt.
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
2021.04.19 Elszámolási jogvita
24. PMBT-0071-1-06-01/2021 Bravo Hungária Telekom Kft.
(1196 Budapest, Rákóczi utca 129. fszt. 3.)
2021.04.19 Hibás teljesítés
25. PMBT-0052-2-02-02/2021 WIZZ Air Hungary Zrt.
(1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V.)
2021.04.19 Vételár visszatérítése
26. PMBT-0012-1-07-02/2021 Extreme Digital Zrt.
(1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.)
2021.04.20 Termék cseréje
27. PMBT-0053-1-07-01/2021 Extreme Digital Zrt.
(1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.)
2021.04.20 Vételár visszatérítése
28. PMBT-0019-1-11-01/2021 Revopillo Kft.
(1037 Budapest, Folyondár utca 30/B. I. em. 5.)
2021.04.20 Vételár visszatérítése
29. PMBT-0010-1-04-04/2021 AQUA Design Kft.
(2141 Csömör, Szabdság út 58.)
2021.04.20 Hibás teljesítés

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2019. II.félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0452-2-01-01/2019  Komori és Társa Kft. 2030 Érd, József tér 6. 2019.06.17 jótállásból eredő követelés (kivitelezési munka)
2. PMBT-0938-1-11-01/2019 PAKOWE SYSTEM Kft. 1135 Budapest, Lehel utca 48. I. em. 1. 2019.10.01 hibás teljesítés (matrac)
3. PMBT-1077-1-11-01/2019 PAKOWE SYSTEM Kft. 1135 Budapest, Lehel utca 48. I. em. 1. 2019.10.01 hibás teljesítés (matrac)
4. PMBT-1228-1-11-01/2019 Revopendulum Kft. 1037 Budapest, Folyondár utca 30/B. I. em. 5. 2019.10.18 hibás teljesítés (matrac)
5.  PMBT-1327-1-10-01/2019 BOLIVIO Holding Kft. 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 86. 2019.11.04 használtatutó adás-vételi szerződéstől való elállás
6. PMBT-1331-2-01-02/2019 TÓTH VITEK Építő Kft. 5331 Kenderes, Kossuth Lajos út 92. 2019.11.05 jótállásból eredő követelés (kivitelezési munka)
7. PMBT-1309-2-10-01/2019 Bortanfolyam.com Bt. 1188 Budapest, Rózsakvarc utca 25. A. ép. 2019.11.13 tanfolyam díjának visszatérítése
8. PMBT-1332-1-07-01/2019  Whripool Magyarország Kft. 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. IV. em. 2019.11.19 termékszavatosság érvényesítése (hűtőszekrény)
9. PMBT-1351-1-10-01/2019 MIAUTÓMOSÓNK Kft. 6500 Baja, Keleti körút 2. 2019.11.19 használtautó javítási költségének megtérítése

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2019. I.félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0340-1-12-04/2019  Modern Doors Kft. 4546 Anarcs, Ady E utca 112. 2019.05.27 hibás teljesítés
2. PMBT-0345-2-01-01/2019  BUILT-TEAM Kft. 2049 Diósd, Felsőgazdag dűlő 10 2019.05.23 vállalkozási díj visszatérítése
3. PMBT-0304-1-07-02/2019 Tools Gold Power Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1 2019.05.23 hibás teljesítés
4. PMBT-0305-1-06-01/2019 Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. 2019.05.23 hibás teljesítés
5.  PMBT-0249-2-05-02/2019 Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182 2019.05.09 vízdíj követelés
6. PMBT-0068-2-01-01/2019 RoGer Building Kft. 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 2019.04.29 szerződésben rögzített munkák pótlása
7. PMBT-0067-2-01-01/2019 RoGer Building Kft. 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 2019.04.29 szerződésben rögzített munkák pótlása
8. PMBT-0121-2-04-02/2019  Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 2019.04.29 csomag visszaszállítása
9. PMBT-0343-2-02-01/2019 MAROUP Hungary Kft. 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1 2019.04.25 szolgáltatásért fizetett összeg visszatérítése
10. PMBT-0185-1-07-04/2019  Tools Gold Power Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1 2019.04.25 termékszavatosság érvényesítése
11. PMBT-0058-2-01-02/2019 Janik Dávid Miklós E. V. 2351 Alsónémedi Toldi Miklós utca 12. 2019.04.01 kerítés és kapu kivitelezése
12.  PMBT-0129-2-01-02/2019  Janik Dávid Miklós E. V. 2351 Alsónémedi Toldi Miklós utca 12. 2019.04.01 kerítés és kapu kivitelezése
13. PMBT-1560-2-02-01/2018 Go Solutions Group Kft. 1054 Budapest, Kálmán Imre u 1 2019.02.04 szerződésszegés (utazási szerződés)
14. PMBT-1373-2-02-01/2018  Go Solutions Group Kft. 1054 Budapest, Kálmán Imre u 1 2019.02.04 szerződésszegés (utazási szerződés)
15. PMBT-1219-2-01-01/2018  RoGer Building Kft.  2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 2019.01.25 hibás teljesítés

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2018-ban

Sorszám Ügyszám/Ajánlás kelte Vállalkozás elnevezése, székhelye Jogvita tartalma
1. PMBT-0875-2-06-01/2018
2018.10.30
Skorbák Attila Dénes egyéni vállalkozó
2364 Ócsa, Kossuth Lajos utca 1. B. épp.
telefonkészülék-üveg cseréje
2. PMBT-0641-1-06-01/20108
2018.10.30
Providor Komplex Kft.
1141 Budapest, Szugló utca 82.
hibás termék (garanciális javítás)
3. PMBT-0928-1-07-02/2018
2018.10.30
Győri AGROKER Zrt.
9028 Győr, Külső Veszprémi u. 10-12.
hibás termék (permetező)
4. PMBT-0609-1-06-03/2018
2018.10.10
SZLT Trade Kft.
2890 Tata, Napkert utca 261/11.
hibás alkatrész cseréje
5. PMBT-0747-1-07-02/2018
2018.09.27
Törökfalvy Dávid Ákos egyéni vállalkozó
2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 32.
termékpótlás elmaradása
6. PMBT-0760-1-11-01/2018
2018.09.26
PI MOBIL Kft. hibás teljesítés
7. PMBT-0775-1-06-02/2018
2018.08.18
Business Box Kft.
1037 Budapest, Királylaki út 60. fszt. 1.
hibás teljesítés (TV készülék)
8. PMBT-0548-1-10-03/2018
2018.08.11
Tutto Bici Kft.
2045 Törökbálint, Szabadság tér 22.
szavatossági vita
9. PMBT-0501-1-03-01/2018
2018.06.21
CCC Hungary Shoes Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.
hibás termék
10. PMBT-0532-2-12-02/2018
2018.06.13
K2 Fitness Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 16.
kártérítés
11. PMBT-0469-2-12-02/2018
2018.05.29
DATAGLOBE Zrt .
2615 Csővár, Madách utca 1.
hibás teljesítés
12. PMBT-0402-2-05-03/2018.
2018.05.24
NHKV Zrt
1036 Budapest, Lajos utca 103.
számlavita
13. PMBT-0128-2-01-03/2018
2018.05.24
Danka Imre egyéni vállalkozó
2730 Albertirsa, Thököly utca 1.
hibás teljesítés
14. PMBT-0235-2-06-09/2018
2018.05.18
Fábri és Fábri Bt. „kt.a.”
2653 Bánk, Juhász Gyula utca 42.
hibás teljesítés
15. PMBT-0089-1-02-02/2018
2018.05.15
La Bella Stella Kft.
7400 Kaposvár, Teleki utca 12.
vételár visszafizetése
16. PMBT-0369-2-01-02/2018.
2018.05.09
Samaras-Bau Kft.
2141 Csömör Kossuth Lajos utca 8/A.
díszléc felhelyezés festés javítás
17. PMBT-0302-1-06-01/2018
2018.05.09
Totalmobile Kft.
1085 Budapest, József körút 36. fszt. 5.
hibás teljesítés
18. PMBT-0223-1-03-01/2018
2018.05.02
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft.
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
hibás teljesítés
19. PMBT-0087-2-05-02/2018
2018.05.02
Bács-Víz Zrt.
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Kötbér vita
20. PMBT-0212-1-10-02/2018
2018.04.26
Autóalkatrész Team Kft.
1148 Budapest, Almádi utca 14. 2/7.
hibás teljesítés
21. PMBT-0232-1-12-04/2018
2018.04.23
Rádi Péterné egyéni vállalkozó
4700 Mátészalka, Vittoria utca 23.
hibás teljesítés
22. PMBT-1982-1-07-01/2017
2018.03.21
Vöröskő Kft.
8200 Veszprém, Pápai út 36.
hibás teljesítés
23. PMBT-1868-2-04-02/2017
2018.02.26
Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.
hibás teljesítés

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2017-ben

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2016-ban

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2015-ben

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2014-ben

Sorszám Ügyszám/Ajánlás kelte Vállalkozás elnevezése, székhelye Jogvita tartalma
1. PMBT-2/8640/2014.
2014.11.28.
Extreme Digital Zrt.
1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.
garanciális javítás
nem teljesítése
2. PMBT-2/8495/2014.
2014.10.30.
GREENFIRE Kft
4150 Püspökladány, Táncsics u. 27.
vizes, jelentős mennyiségű szemetet tartalmazó fa eladása
3. PMBT-3/9679/2014.
2014.10.31.
ELMŰ Hálózati Kft.
1132 Budapest, Váci út 72-74.
Hibás teljesítéssel okozott kár meg nem fizetése
4. PMBT-3/9602/2014.
2014.09.19.
Consulting for Life Zrt.
1068 Budapest, Király utca 80.
angol nyelvtanfolyam
5. PMBT-3/9606/2014.
2014.09.19.
Karthago Tours Kft.
1076 Budapest, Thököly út 21.
az utazás hibás teljesítése
6. PMBT-3/9499/2014.
2014.07.08.
BTG Budaörsi Településgazdálkodási
Nonprofit Kft.
2040 Budaörs, Dózsa György u. 21.
szolgáltatási díj hibás számlázása
7. PMBT-3/9501/2014.
2014.07.09.
Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.
laptop vásárlás
Hipernet Médium
Extra tarifacsomag
számlavita
8. PMBT-2/8349/2014.
2014.07.10.
Emil Frey Magyarországi Kereskedőház Kft.
1149 Budapest, Mogyoródi út 34-40.
autó vásárlás után vételár visszatérítés
9. PMBT-2/8439/2014.
2014.07.31
Health for Life Program Kft.
1017 Budapest, Kondorosi út 2/a
ajánlat visszavétele és a kölcsönösszeg elengedése
10. PMBT-3/9437/2014.
2014.05.16.
TIGÁZ- DSO Kft.
4200 Hajdúszoboszló, Rákóczi u. 184.
hibás nyilvántartás
11. PMBT-2/8195/82014.
2014.04.25.
Szinga Sport Kft.
1142 Budapest, Szőnyi út 2.
hibás cipő vételárának visszafizetése
12. PMBT-3/9373/2014.
2014.04.23.
Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt.
1064 Budapest, Rózsa u. 81-83.
pótdíj fizetési díj el nem engedése
13. PMBT-3/9299/2013.
2014.03.20.
INVITEL Távközlési Zrt.
2040 Budaőrs, Puskás Tivadar u. 8-10.
Beszédes Péntek opciós csomaggal ígért alapdíj-csökkentés elmaradása

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2013-ban

DUNA-PLAST-KER Kft. 2013.12.30.

Mona Hotel Kft. 2013.12.30.

Multi Credit Finance Solution Kft. 2013.12.30.

Szinga-Sport Kft. 2013.12.30.

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2013.12.30.

DMRV Zrt. 2013.12.23.

Royal Blaze Kft. 2013.12.23.

DMRV Zrt. 2013.12.21.

Magyar Telekom Nyrt. 2013.12.17.

Gránit Zrt. 2013.11.29.

Belinda Magyarország Kft. 2013.11.28.

Erider Kft. 2013.11.28.

Diadalív Kft. 2013.11.22.

Szinga-Sport Kft. 2013.11.22.

Portefine Hungary Kft. 2013.10.29.

All Time Holiday Kft. 2013.10.28.

L. A. STREET Kft. 2013.10.28.

Real Dream Works Kft. 2013.10.28.

Calypsosystem Kft. 2013.10.25.

Remondis-OKÖT Nonprofit Kft. 2013.10.24.

Extreme Digital Zrt. 2013.10.07.

Nagy Training Oktató Kft. 2013.10.03.

3 Testőr Computers Bt. 2013.10.02.

LUXORYSHOP HANELS UG. 2013.10.01.

Paradise Resort Kft. 2013.09.30.

Wellness 365 Magyarország Kft 2013.09.30.

ER-PARK Kft. 2013.09.27.

SQUASH-SHOP Kft. 2013.03.21.

TIGÁZ Zrt. 2013.03.21.

IN SLIDE Kft. 2013.03.18.

Orin-Hungary Kft. 2013.03.18.

TIGÁZ Zrt. 2013.03.11.

Terézvárosi Vagyonkezelő Nonprofit Zrt. 2013.03.07.

WEB-TRADING Kft. 2013.03.07.

JYSK Kft. 2013.03.01.

EDF DÉMÁSZ Hálózati Kft. 2013.02.28.

Szinga- Sport Kft. 2013.02.28.

Sebastiano Scrapa Kft. 2013.02.27.

Unitravel Kft. 2013.02.13.

ER-PARK Kft. 2013.02.12.

TIGÁZ-DSO Kft. 2013.02.11.

Sunport Travel Kft. 2013.02.07.

EMFESZ Kft. 2013.02.06.

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2012-ben

Farkas Dániel e.v. 2012.12.30.

Ország László e.v. 2012.12.28.

Hold-Financial Kft. 2012.12.27.

Telenor Magyarország Zrt. 2012.12.27.

Magyar Telekom Nyrt. 2012.12.13.

KARTAGO TOURS Zrt. 2012.12.10.

KARTAGO TOURS Zrt. (2) 2012.12.10.

ÁRMÁTRIX Kft. 2012.11.26.

DMRV Zrt. 2012.11.15.

Intercash-Consulting Kft. 2012.11.15.

Navitron Electric Kft. 2012.11.15.

ELMŰ Nyrt. 2012.11.09.

Primagáz Hungária Kft. 2012.11.06.

CELLSTORE Kft. 2012.10.30.

Invitel Zrt. 2012.10.29.

E.ON Energiaszolg. Kft. 2012.10.15.

Álommester Kft. 2012.09.28.

EOS Faktor Zrt. 2012.09.27.

C-VISO Bt. 2012.09.24.

Erider Kft. 2012.09.20.

S.M.Royalty Kft. 2012.09.20.

Érd és Térsége Víziközmű Kft. 2012.09.13.

ELMÜ Nyrt. 2012.09.05.

Jász-Plasztik Autócentrum Kft. 2012.09.04.

Bamboo Depot Kft. 2012.08.30.

Credit-Medical Kft. 2012.08.28.

Füzesi Kft. 2012.06.25.

Hungaro-Porject Kft. 2012.05.29.

Parosz Kft. 2012.05.23.

Álommester Team Kft. 2012.05.18.

MATI-PRO Kft. 2012.05.02.

Speedshop Zrt. 2012.04.23.

Indesit Company Mo. Kft. 2012.03.26.

Pannon Cerr Kft. 2012.03.21.

Invitalis Kft. 2012.03.20.

UPC Mo. Kft. 2012.03.13.

Ablak-futár Kft. 2012.03.12.

Szinga-Sport Kft. 2012.03.05.

Pentaqua Kft. 2012.02.01.

Vero-Medikoma Kft. 2012.01.13.

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2011-ben

Indesit Company Magyarország Kft. 2011.04.22.

EDELHOLZ Kft. 2011.02.09.

A Pest Megyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2010-ben

Városi Szabadidő Központ, Százhalombatta 2010.02.11.