Közzététel

A fogyasztóvédelmi törvény szerint a békéltető testület elé kerülő fogyasztói jogviták rendezésének elsődleges célja a „Fogyasztó” és a „Vállalkozás” közötti vitás ügyben az egyezség létrehozása. Ez csak akkor lehetséges, ha a vállalkozás képviselője is megjelenik a meghallgatáson és a fogyasztóval együtt – az eljáró tanács közreműködésével – tevékenyen részt vesz a fogyasztó megalapozott panaszának orvoslásában.

Egyezség hiányában az ügy érdemében az eljáró tanács kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás a békéltető testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve a kereskedelmi kommunikációjában közölt általános alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte.
Ha a vállalkozás képviselője nem vesz részt a meghallgatáson, akkor a békéltető testület eljáró tanácsa megalapozott fogyasztói panasz esetében is csak ajánlást hozhat. Az eljáró tanács ajánlást tesz akkor is, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott, hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, vagy a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán nem nyilatkozott.
Ha a vállalkozás az eljáró tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület – a fogyasztó nevének megjelölése nélkül – a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét – legkorábban az ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítéstől számított hatvan nap elteltével – nyilvánosságra hozza. Ha az ajánlás hatályon kívül helyezését kérték, akkor a nyilvánosságra hozatal csak a bírósági eljárás jogerős befejezése után történhet.
A békéltető testület a fogyasztói panasz alapján, annak másolatban történő megküldésével felszólítja a vállalkozást, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzék a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (alávetés) illetően, nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik.
A békéltető testület az értesítésében figyelmezteti a vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a rendelkezésére álló adatok alapján határoz.
A békéltető testület közzéteszi annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenysége megjelölését, amely a felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére vonatkozó, a fogyasztóvédelmi törvényben foglaltaknak megfelelő tartalmú nyilatkozatot és a kitűzött meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását.
A Pest Vármegyei Békéltető Testület nyilvánosságra hozatala a jövőben a honlapján jelenik meg.
A Testület javasolja a t. Fogyasztóknak, hogy különösen a tartós fogyasztási cikkek, de általában nem a napi szükségletre beszerzett termékek vásárlása vagy valamely szolgáltatás tervezett eseti igénybevétele előtt tájékozódjanak honlapunkon! A „Közzététel” menüpontban találhatják meg azoknak a vállalkozásoknak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett tevékenységük megjelölését, melyek nem tettek eleget az eljáró tanács ajánlásának vagy nem küldtek válasziratot és a kitűzött meghallgatáson nem jelentek meg, azaz nem működtek együtt a békéltető testülettel a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezésében.
A Pest Vármegyei Békéltető Testület bízik a nyilvánosság erejében, a tudatos vásárlói kör bővülésében és a fogyasztói kultúra folyamatos fejlődésében.
A nyilvánosságra hozatal jogszabályi felhatalmazását a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (röviden: Fgytv.) 36. § (1) bekezdésében és a 36/B. §-ban szereplő rendelkezések tartalmazzák.

 

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások neveinek közzététele

Tájékoztatás

Fogytv. kivonat

A Pest Vármegyei Békéltető Testület a fogyasztóvédelmi törvény rendelkezései alapján nyilvánosságra hozza a következő ajánlásokat – mivel az abban foglaltakat az érintett Fogyasztók visszajelzése alapján az adott Vállalkozás nem teljesítette.

Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlásait nem teljesítő vállalkozások listája 2023.

Ajánlás/határozat kelte Cég neve címe Jogvita tartalma
PMBT-0784/2022 2023.01.25 TOFINO GROUP Kft. 1053 Budapest, Szép utca 5. I. em. 3. hibás teljesítés
PMBT-0689/2022 2023.01.25 UNITRAVEL Kft. 1065 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 27. 50% visszatérítése
PMBT-0883/2022 2023.02.21 volt Mobil33 Kft. Gold Heating Kft. 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. hibás számlázás
PMBT-0023/2023 2023.03.02 NÉMETH ZSUZSANNA e.v. 2760 Nagykáta, Dózsa Gy. út 24/B. hibás  teljesítés
PMBT-0107/2023 2023.03.07 WIZZ Air Hungary Zrt. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A B. ép. II-V hibás  teljesítés
PMBT-0148/2023 2023.03.29 Brilliant Products Kft. 2045 Törökbálint, Tópark utca 3. garanciális vita
PMBT-0200/2023 2023.04.24 Csupajó Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 1192 Budapest, Pannónia út 52. 1. em. 8. pénzvisszafizetése vagy csere
PMBT-0295/2023 2023.05.23 Deichmann Cipőkereskedelmi Kft. 1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25. vételár visszafizetése
PMBT-0294/2023 2023.05.31 WIZZ Air Hungary Zrt. 1103 Budapest, Kőér utca 2/A B. ép. II-V hibás teljesítés
PMBT-0321/2023 2023.06.26 Ráckeve Dunalövész Kft. 2300 Ráckeve, Sillingi út 18. vételár visszatérítése
PMBT-0412/2023 2023.07.03 Billerbeck Budapest Kft. 1151 Budapest, Szántóföld utca 2/b. vételár visszatérítése
PMBT-0431/2023 2023.07.06 Barkácsnekem Kft. 2045 Törökbálint, Szabadság tér 23. befizetett összeg visszautalása
PMBT-0350/2023 2023.07.20 volt Mobil33 Kft. Gold Heating Kft. 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48. számlarészletező
PMBT-0385/2023 2023.07.20 volt Get Closer Concerts Kft. Béres Brigitta Krisztina Kft. 6116 Fülöpjakab, Tanya tanya 372. jegyek árának visszatérítése
PMBT-0434/2023 2023.07.25 J+J Quality Bau Kft. 1138 Budapest, Népfürdő utca 3. B. ép. III. em. 10. jótállási kötelezettség teljestése
PMBT-0495/2023 2023.08.15 Pálfy GTCS Service Kft 1195 Budapest, Batthyány utca 18. 7. em. 21. hibás teljesítés
PMBT-0569/2023 2023.08.30 Barkácsnekem Kft. 2045 Törökbálint, Szabadság tér 23. vételár visszatérítése
PMBT-0520/2023 2023.09.06 WINTEX BAU Kft. 2360 Gyál, Somogyi Béla utca 27. hibás teljesítés

Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlásait nem teljesítő vállalkozások listája 2022. II. félév

 
Ügyszám
Vállalkozás elnevezése, székhelye
Ajánlás/Határozat kelte
Jogvita tartalma
1.

 

PMBT-0689-2-02-02/2022

 

UNITRAVEL Kft.
(1065 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 27.)
2023.01.25 minőségi kifogás kompenzálása
2.

 

PMBT-0784-2-01-01/2022

 

TOFINO GROUP Kft.
(1053 Budapest Szép u. 5.I/3.)
2023.01.25 garanciális kötelezettség teljesítése
3.

 

PMBT-0883-2-12-02/2022

 

Mobil33 Hungary Kft.
(9464 Und Fülesi utca 11.)
2023.02.21 túlszámlázás

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2021. II. félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás/Határozat kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0347-1-11-01/2021 Mao Direkt Import Kft.
(1122 Budapest, Városmajor utca 19/A.)
2021.08.02 Online vásárlás
2. PMBT-0318-1-07-01/2021 LOW PRICE STORE  Kft.
(2310 Szigetszentmiklós, Kossuth utca 3.)
2021.08.03 Jótállás érvényesítése
3. PMBT-0342-2-03-03/2021 Váci Polgármesteri Hivatal Közterület Felügyelet
(2600 Vác, Március 15. tér 11.)
2021.08.05 Parkolási bérlet díjának visszafizetése
4. PMBT-0323-2-12-02/2021 Get Closer Concerts Kft.
(1132 Budapest, Visegrádi utca 12. II. em. 2.)
2021.08.05 Vételár visszatérítése
5. PMBT-0341-1-11-01/2021 Revopendulum Kft.
(1037 Budapest, Folyondár utca 30/B. I. em. 5.)
2021.08.09 Vételár visszatérítése
6. PMBT-0387-1-06-02/2021 Neo Distribution Kft.
(2760 Nagykáta, Kövidinka utca 58.)
2021.08.09 Online vásárlás
7. PMBT-0397-1-02-02/2021 SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em.)
2021.08.09 Online vásárlás
8. PMBT-0375-1-05-01/2021 CK-Technik System Kft.
(2370 Dabas, Szent István út 60/B.)
2021.08.10 Vételár visszatérítése
9. PMBT-0324-2-01-03/2021 Nebucz Kálmán egyéni vállalkozó
(2454 Iváncsa, Ady Endre utca 10/A.)
2021.08.11 Hibás teljesítés
10. PMBT-0388-2-01-02/2021 Imre Mihály egyéni vállalkozó
(2023 Dunabogdány, Szőlő utca 5.)
2021.09.07 Megbízási díj és kötbér visszafizetése
11. PMBT-0405-1-12-04/2021 FLM Consulting Kft.
(1116 Budapest, Sopron út 64.)
2021.09.08 Hibás teljesítés
12. PMBT-0371-2-01-01/2021 VK Group Kft.
(1134 Budapest, Váci út 47. B. ép.)
2021.09.14 Hibás teljesítés
13. PMBT-0381-1-10-01/2021 GABLINI Kft.
(1141 Budapest, Nótárius utca 5-7.)
2021.09.14 Jótállás érvényesítése
14. PMBT-0392-1-10-01/2021 GREEN CAR NR1 Kft.
(1027 Budapest, Bem József utca 9.)
2021.09.14 Javítási költségek megtérítése
15. PMBT-0429-1-12-04/2021 DIY online Kft.
(1223 Budapest, Sárgabarack utca 11.)
2021.09.16 Online vásárlás
16. PMBT-0418-1-11-06/2021 Balázs Szilvia egyéni vállalkozó
(2146 Mogyoród, Bocskai út 125.)
2021.09.16 Online vásárlás
17. PMBT-0434-1-05-01/2021 Easy-Shop Kft.
(6400 Kiskunhalas, Bem utca 9.)
2021.09.16 Vételár visszatérítése
18. PMBT-0482-1-06-01/2021 Highway Webshop Kft.
(1076 Budapest, Garay utca 45. 01. em. 120.)
2021.09.23 Online vásárlás
19. PMBT-0487-2-01-02/2021 ECOFIX BAU Kft.
(1184 Budapest, Aranyeső utca 8.)
2021.09.23 Építőipari kivitelezés hibás teljesítése
20. PMBT-0443-2-12-02/2021 ROOF-ÉP-CSIPI Kft.
(5331 Kenderes, Bem József utca 26.)
2021.09.27 Építőipari kivitelezés hibás teljesítése
21. PMBT-0493-2-01-02/2021 LIZA-ZOL TREND ÉPÍTŐ Kft.
(6000 Kecskemét, Csokor utca 65.)
2021.09.27 Építőipari kivitelezés hibás teljesítése
22. PMBT-0506-1-12-04/2021 Károly Alexandra egyéni vállalkozó
(2745 Kőröstetétlen, Dózsa György utca 44.)
2021.10.19 Hibás teljesítés
23. PMBT-0535-2-06-09/2021 AQUA JUNIOR Kft.
(2030 Érd, Béke tér 6. C. ép. Fszt. 1.)
2021.10.20 Hibás teljesítés
24. PMBT-0515-1-06-03/2021 Loryma Borsod Kft.
(1076 Budapest, Garay utca 45. 01. em. 120.)
2021.10.20 Online vásárlás
25. PMBT-0454-2-01-02/2021 Bukszár Richárd egyéni vállalkozó
(2200 Monor, Rákosi Jenő utca 13.)
2021.10.20 Építőipari kivitelezés hibás teljesítése
26. PMBT-0508-1-12-04/2021 DIY online Kft.
(1223 Budapest, Sárgabarack utca 11.)
2021.10.20 Online vásárlás
27. PMBT-0579-2-12-02/2021 Táltos Palánták UNSE
(1223 Budapest, Sárgabarack utca 11.)
2021.11.10 Szolgáltatás nem teljesítése
28. PMBT-0557-2-01-02/2021 Wal-mátrix Kft.
(1035 Budapest, Szentendrei út 2/b. I/6.)
2021.11.11 Építőipari kivitelezés hibás teljesítése
29. PMBT-0453-1-03-03/2021 Vestar Bluebird Kft.
(1076 Budapest, Garay utca 45. 01. em. 120.)
2021.11.11 Hibás teljesítés
30. PMBT-0572-2-02-01/2021 CLUB 218 Kft.
(8600 Siófok, Öreghegyi utca 7.)
2021.11.11 meghiúsult lakásbérlet
31. PMBT-0534-2-01-02/2021 Kelemen János egyéni vállalkozó
(2220 Vecsés, Bajcsy-Zs. Utca 15.)
2021.11.11 Hibás teljesítés
32. PMBT-0568-2-02-02/2021 WIZZ Air Hungary Zrt.
(1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V.)
2021.11.11 Vételár visszatérítése
33. PMBT-0577-1-12-04/2021 “PÁLFI Nyílászáró” Kft.
(7400 Kaposvár, Körösi Cs. S. u. 12.)
2021.11.17 Hibás teljesítés
34. PMBT-0599-1-03-01/2021 M-Szenzor Kft.
(2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos utca 9. I. em. 1.)
2021.11.17 Hibás teljesítés
35. PMBT-0595-1-12-04/2021 Fercoline Consulting Kft.
(2040 Budaörs, Templom tér 19.)
2021.11.18 Vételár visszatérítése

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2021. I.félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás/Határozat kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0525-1-07-02/2020 Tool City Kft.
(2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.)
2021.01.12 Jótállás érvényesítése
2. PMBT-0521-2-04-03/2020 Vodafone Magyarország Zrt.
(1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
2021.01.13 Kötbérigény
3. PMBT-0483-1-04-01/2020 Danubius-Ablak.hu Kft.
(1136 Budapest, Pannónia u. 42.)
2021.01.14 Jótállás érvényesítése
4. PMBT-0517-1-07-01/2020 Schmotzer György egyéni vállalkozó
(4029 Debrecen, Bercsényi utca 91.)
2021.01.14 Hibás teljesítés
5. PMBT-0571-2-05-02/2020 DMRV Zrt.
(2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)
2021.01.25 Csatornadíj elengedése
6. PMBT-0568-2-06-02/2020 Horse Action Kft.
(2377 Örkény, Fő út 14/C.)
2021.01.25 Hibás teljesítés
7. PMBT-0534-2-01-03/2020 HÁZAK ÁSZA Kft.
(2142 Nagytarcsa, Szilas út 11.)
2021.02.01 Hibás teljesítés
8. PMBT-0479-2-12-02/2020 Bukszár Richárd egyéni vállalkozó
(2200 Monor, Rákosi Jenő u. 13.)
2021.02.22 Hibás teljesítés
9. PMBT-0605-1-03-01/2020 Deichmann Cipőkereskedelmi Kft.
(1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.)
2021.02.22 Hibás teljesítés
10. PMBT-0566-2-05-02/2020 DMRV Zrt.
(2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.)
2021.02.23 Kötbér elengedése
11. PMBT-0612-2-10-01/2020 Seerga Nyugati Kft.
(1132 Budapest, Nyugati tér 5. 4. em. 4.)
2021.02.24 Vételár visszatérítése
12. PMBT-0607-2-01-02/2020 Havas Richárd egyéni vállalkozó
(2030 Érd, Korponai utca 22.)
2021.02.24 Hibás teljesítés
13. PMBT-0583-2-12-02/2020 Skyland Kft.
(2011 Budakalász, Omsz park 1.)
2021.02.25 Vételár visszatérítése
14. PMBT-0585-2-04-03/2020 Vodafone Magyarország Zrt.
(1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
2021.03.01 Elszámolási jogvita
15. PMBT-0596-1-06-01/2020 Vodafone Magyarország Zrt.
(1096 Budapest, Lechner Ödön fasor 6.)
2021.03.01 Vételár visszatérítése
16. PMBT-0614-2-01-03/2020 CLEAN STAFF Kft.
(2161 Csomád, Vörösmarty utca 5.)
2021.03.01 Hibás teljesítés
17. PMBT-0629-1-11-01/2020 EXCLUSIVE DOM DESIGN Kft.
(9023 Győr, Mester utca 1.)
2021.03.03 Vételár visszatérítése
18. PMBT-0634-1-06-01/2020 Magyar Telekom Nyrt.
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
2021.03.03 Telefonkészülék cseréje
19. PMBT-0650-2-02-02/2020 ,,GRAND TOURS” 2000 Kft.
(4024 Debrecen, Vár utca 10.)
2021.04.14 Bánatpénz visszafizetése
20. PMBT-0615-2-02-02/2020 Helmond Kft.
(1025 Budapest, Verecke utca 138.)
2021.04.14 Utazási szerződés
21. PMBT-0003-1-02-02/2021 SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em.)
2021.04.15 Vételár visszatérítése
22. PMBT-0040-1-02-02/2021 SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em.)
2021.04.15 Vételár visszatérítése
23. PMBT-0011-1-07-02/2021 Tool City Kft.
(2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.)
2021.04.15 Csere vagy vételár visszatérítése
24. PMBT-0060-2-04-03/2021 Magyar Telekom Nyrt.
(1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.)
2021.04.19 Elszámolási jogvita
25. PMBT-0071-1-06-01/2021 Bravo Hungária Telekom Kft.
(1196 Budapest, Rákóczi utca 129. fszt. 3.)
2021.04.19 Hibás teljesítés
26. PMBT-0052-2-02-02/2021 WIZZ Air Hungary Zrt.
(1103 Budapest, Kőér utca 2/A. B. ép. II-V.)
2021.04.19 Vételár visszatérítése
27. PMBT-0012-1-07-02/2021 Extreme Digital Zrt.
(1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.)
2021.04.20 Termék cseréje
28. PMBT-0053-1-07-01/2021 Extreme Digital Zrt.
(1033 Budapest, Szentendrei út 89-95. X. ép.)
2021.04.20 Vételár visszatérítése
29. PMBT-0019-1-11-01/2021 Revopillo Kft.
(1037 Budapest, Folyondár utca 30/B. I. em. 5.)
2021.04.20 Vételár visszatérítése
30. PMBT-0010-1-04-04/2021 AQUA Design Kft.
(2141 Csömör, Szabdság út 58.)
2021.04.20 Hibás teljesítés
31. PMBT-0004-2-02-01/2021 Skoopy Kft.
(1065 Budapest, Révay köz 4.)
2021.04.22 kupon érvényességi határidejének meghosszabbítása
32. PMBT-0054-1-11-01/2021 Mirjan24 Kft.
(9200 Mosonmagyaróvár Fuvaros utca 27.)
2021.04.26 Hibás teljesítés
33. PMBT-0066-1-05-03/2021 BigSale Online Kft.
(2161 Csomád, Levente utca 14. a. ép.)
2021.04.26 Online vásárlás
34. PMBT-0113-1-07-01/2021 ME-TI Plusz Kft.
(2344 Dömsöd, Kossuth Lajos utca 113.)
2021.04.27 Vételár visszatérítése
35. PMBT-0119-2-05-05/2021 ELMÜ Hálozati Kft.
(1132 Budapest, Váci út 72-74.)
2021.04.28 Dokumentáció átadás elmaradása
36. PMBT-0108-1-12-03/2021 Díszállat Kutsera KÖKI Kft.
(2030 Érd, Balatoni út 94.)
2021.04.28 Jótállás érvényesítése
37. PMBT-0068-2-06-09/2021 Harsányi Gábor egyéni vállalkozó
(1213 Budapest, Vihorlát út 57.)
2021.04.29 Hibás teljesítés
38. PMBT-0622-1-02-02/2020 SAFE WORK SOLUTIONS Kft.
(1117 Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10. IV. em.)
2021.04.29 Vételár visszatérítése
39. PMBT-0079-2-02-02/2021 Pokornyikné Barna Erzsébet egyéni vállalkozó
(5061 Tiszasüly, Kiséri út)
2021.05.04 Vételár visszatérítése
40. PMBT-0034-1-02-02/2021 SABIR Bt.
(1036 Budapest, Dereglye utca 1. fszt. 4.)
2021.05.05 Vételár visszatérítése
41. PMBT-0162-1-10-02/2021 Titán Line Autóház Kft.
(1223 Budapest, Nagytétényi út 180-196.)
2021.05.06 Vételár és egyéb költségek megtérítése
42. PMBT-0126-1-10-01/2021 Ajtai Autóház Kft.
(3000 Hatvan, Legány Ödön utca 1.)
2021.05.06 Használt gépjámű kijavítása
43. PMBT-0096-2-04-01/2021 XMX Kft.
(7251 Kapospula, Jókai utca 1.)
2021.05.10 Vételár visszatérítése
44. PMBT-0148-1-06-01/2021 SAGA Building Kft.
(1141 Budapest, Szugló utca 82.)
2021.05.12 Jótállás érvényesítése
45. PMBT-0203-1-07-01/2021 Onlinemárkabolt Magyarország Kft.
(7624 Pécs, Szigeti út 144.)
2021.05.18 Hibás teljesítés
46. PMBT-0086-2-01-02/2021 Vincze Norbert Zsolt egyéni vállalkozó
(2316 Tököl, Fő utca 22.)
2021.05.18 Hibás teljesítés
47. PMBT-0250-2-12-02/2021 Szent György Biztech Kft.
(2071 Páty, Dózsa György utca 6/B.)
2021.05.19 Szerződés felmondása
48. PMBT-0178-1-07-02/2021 Tool City Kft.
(2335 Taksony, Völgy utca 5630/2.)
2021.06.02 Online vásárlás
49. PMBT-0260-1-07-03/2021 Bonzoportal.hu Kft.
(1071 Budapest, Damjanich utca 51.)
2021.06.02 Online vásárlás
50. PMBT-0219-2-09-01/2021 UNION TOP Ingatlanforgalmazó Kft.
(2112 Veresegyház, Fő út 3.)
2021.06.14 Megbízási díj visszafizetése
51. PMBT-0234-1-07-01/2021 Cseh-Faktor Trade 2007 Kft.
(1152 Budapest, Illyés Gyula u. 2-4.)
2021.06.16 Vételár visszatérítése
52. PMBT-0213-2-07-04/2021 Bortanfolyam. com Kft.
(1188 Budapest, Rózsakvarc utca 25. A. ép)
2021.06.16 Tanfolyam díjának visszatérítése
53. PMBT-0200-1-10-01/2021 Autohaus Szentendre Kft.
(2000 Szentendre, Kőzúzó utca 460/2)
2021.06.17 Gépjármű átírás költségének megtérítése
54. PMBT-0181-1-11-01/2021 Mao Direkt Import Kft.
(1122 Budapest, Városmajor utca 19/A)
2021.06.21 Online vásárlás
55. PMBT-0286-1-11-01/2021 Mao Direkt Import Kft.
(1122 Budapest, Városmajor utca 19/A)
2021.06.21 Online vásárlás
56. PMBT-0225-1-02-02/2021 Stella Fashion Kft.
(7400 Kaposvár, Irányi Dániel u. 19. II. em. 1.)
2021.06.23 Vételár visszatérítése
57. PMBT-0268-1-11-01/2021 PAKOWE SYSTEM Kft.
(1135 Budapest, Lehel utca 48. I. em. 1.)
2021.06.24 Vételár visszatérítése
58. PMBT-0262-1-04-01/2021 Ursus-Bau Kft.
(3350 Kál, Fő út alsó 81.)
2021.06.29 Vételár visszatérítése
59. PMBT-0316-1-04-04/2021 NIAGARA SYSTEM Kft.
(4030 Debrecen, Mikepércsi út 132.)
2021.06.29 Hibás teljesítés

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2019. II.félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0452-2-01-01/2019  Komori és Társa Kft. 2030 Érd, József tér 6. 2019.06.17 jótállásból eredő követelés (kivitelezési munka)
2. PMBT-0938-1-11-01/2019 PAKOWE SYSTEM Kft. 1135 Budapest, Lehel utca 48. I. em. 1. 2019.10.01 hibás teljesítés (matrac)
3. PMBT-1077-1-11-01/2019 PAKOWE SYSTEM Kft. 1135 Budapest, Lehel utca 48. I. em. 1. 2019.10.01 hibás teljesítés (matrac)
4. PMBT-1228-1-11-01/2019 Revopendulum Kft. 1037 Budapest, Folyondár utca 30/B. I. em. 5. 2019.10.18 hibás teljesítés (matrac)
5.  PMBT-1327-1-10-01/2019 BOLIVIO Holding Kft. 8000 Székesfehérvár, Új Csóri út 86. 2019.11.04 használtatutó adás-vételi szerződéstől való elállás
6. PMBT-1331-2-01-02/2019 TÓTH VITEK Építő Kft. 5331 Kenderes, Kossuth Lajos út 92. 2019.11.05 jótállásból eredő követelés (kivitelezési munka)
7. PMBT-1309-2-10-01/2019 Bortanfolyam.com Bt. 1188 Budapest, Rózsakvarc utca 25. A. ép. 2019.11.13 tanfolyam díjának visszatérítése
8. PMBT-1332-1-07-01/2019  Whripool Magyarország Kft. 1117 Budapest, Bercsényi utca 25. IV. em. 2019.11.19 termékszavatosság érvényesítése (hűtőszekrény)
9. PMBT-1351-1-10-01/2019 MIAUTÓMOSÓNK Kft. 6500 Baja, Keleti körút 2. 2019.11.19 használtautó javítási költségének megtérítése

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2019. I.félév

  Ügyszám Vállalkozás elnevezése, székhelye Ajánlás kelte Jogvita tartalma
1. PMBT-0340-1-12-04/2019  Modern Doors Kft. 4546 Anarcs, Ady E utca 112. 2019.05.27 hibás teljesítés
2. PMBT-0345-2-01-01/2019  BUILT-TEAM Kft. 2049 Diósd, Felsőgazdag dűlő 10 2019.05.23 vállalkozási díj visszatérítése
3. PMBT-0304-1-07-02/2019 Tools Gold Power Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1 2019.05.23 hibás teljesítés
4. PMBT-0305-1-06-01/2019 Telenor Magyarország Zrt. 2045 Törökbálint, Pannon út 1. 2019.05.23 hibás teljesítés
5.  PMBT-0249-2-05-02/2019 Fővárosi Vízművek Zrt. 1138 Budapest, Váci út 182 2019.05.09 vízdíj követelés
6. PMBT-0068-2-01-01/2019 RoGer Building Kft. 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 2019.04.29 szerződésben rögzített munkák pótlása
7. PMBT-0067-2-01-01/2019 RoGer Building Kft. 2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 2019.04.29 szerződésben rögzített munkák pótlása
8. PMBT-0121-2-04-02/2019  Magyar Telekom Nyrt. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 36. 2019.04.29 csomag visszaszállítása
9. PMBT-0343-2-02-01/2019 MAROUP Hungary Kft. 1054 Budapest, Kálmán Imre utca 1 2019.04.25 szolgáltatásért fizetett összeg visszatérítése
10. PMBT-0185-1-07-04/2019  Tools Gold Power Kft. 1119 Budapest, Andor utca 21. C. ép. fszt. 1 2019.04.25 termékszavatosság érvényesítése
11. PMBT-0058-2-01-02/2019 Janik Dávid Miklós E. V. 2351 Alsónémedi Toldi Miklós utca 12. 2019.04.01 kerítés és kapu kivitelezése
12.  PMBT-0129-2-01-02/2019  Janik Dávid Miklós E. V. 2351 Alsónémedi Toldi Miklós utca 12. 2019.04.01 kerítés és kapu kivitelezése
13. PMBT-1560-2-02-01/2018 Go Solutions Group Kft. 1054 Budapest, Kálmán Imre u 1 2019.02.04 szerződésszegés (utazási szerződés)
14. PMBT-1373-2-02-01/2018  Go Solutions Group Kft. 1054 Budapest, Kálmán Imre u 1 2019.02.04 szerződésszegés (utazási szerződés)
15. PMBT-1219-2-01-01/2018  RoGer Building Kft.  2724 Újlengyel, Petőfi Sándor utca 48 2019.01.25 hibás teljesítés

A Pest Vármegyei Békéltető Testület ajánlását nem teljesítő vállalkozások 2018-ban

Sorszám Ügyszám/Ajánlás kelte Vállalkozás elnevezése, székhelye Jogvita tartalma
1. PMBT-0875-2-06-01/2018
2018.10.30
Skorbák Attila Dénes egyéni vállalkozó
2364 Ócsa, Kossuth Lajos utca 1. B. épp.
telefonkészülék-üveg cseréje
2. PMBT-0641-1-06-01/20108
2018.10.30
Providor Komplex Kft.
1141 Budapest, Szugló utca 82.
hibás termék (garanciális javítás)
3. PMBT-0928-1-07-02/2018
2018.10.30
Győri AGROKER Zrt.
9028 Győr, Külső Veszprémi u. 10-12.
hibás termék (permetező)
4. PMBT-0609-1-06-03/2018
2018.10.10
SZLT Trade Kft.
2890 Tata, Napkert utca 261/11.
hibás alkatrész cseréje
5. PMBT-0747-1-07-02/2018
2018.09.27
Törökfalvy Dávid Ákos egyéni vállalkozó
2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 32.
termékpótlás elmaradása
6. PMBT-0760-1-11-01/2018
2018.09.26
PI MOBIL Kft. hibás teljesítés
7. PMBT-0775-1-06-02/2018
2018.08.18
Business Box Kft.
1037 Budapest, Királylaki út 60. fszt. 1.
hibás teljesítés (TV készülék)
8. PMBT-0548-1-10-03/2018
2018.08.11
Tutto Bici Kft.
2045 Törökbálint, Szabadság tér 22.
szavatossági vita
9. PMBT-0501-1-03-01/2018
2018.06.21
CCC Hungary Shoes Kft.
1123 Budapest, Alkotás utca 53.
hibás termék
10. PMBT-0532-2-12-02/2018
2018.06.13
K2 Fitness Kft.
2120 Dunakeszi, Fóti út 16.
kártérítés
11. PMBT-0469-2-12-02/2018
2018.05.29
DATAGLOBE Zrt .
2615 Csővár, Madách utca 1.
hibás teljesítés
12. PMBT-0402-2-05-03/2018.
2018.05.24
NHKV Zrt
1036 Budapest, Lajos utca 103.
számlavita
13. PMBT-0128-2-01-03/2018
2018.05.24
Danka Imre egyéni vállalkozó
2730 Albertirsa, Thököly utca 1.
hibás teljesítés
14. PMBT-0235-2-06-09/2018
2018.05.18
Fábri és Fábri Bt. „kt.a.”
2653 Bánk, Juhász Gyula utca 42.
hibás teljesítés
15. PMBT-0089-1-02-02/2018
2018.05.15
La Bella Stella Kft.
7400 Kaposvár, Teleki utca 12.
vételár visszafizetése
16. PMBT-0369-2-01-02/2018.
2018.05.09
Samaras-Bau Kft.
2141 Csömör Kossuth Lajos utca 8/A.
díszléc felhelyezés festés javítás
17. PMBT-0302-1-06-01/2018
2018.05.09
Totalmobile Kft.
1085 Budapest, József körút 36. fszt. 5.
hibás teljesítés
18. PMBT-0223-1-03-01/2018
2018.05.02
DEICHMANN Cipőkereskedelmi Kft.
1134 Budapest, Kassák Lajos utca 19-25.
hibás teljesítés
19. PMBT-0087-2-05-02/2018
2018.05.02
Bács-Víz Zrt.
6000 Kecskemét, Izsáki út 13.
Kötbér vita
20. PMBT-0212-1-10-02/2018
2018.04.26
Autóalkatrész Team Kft.
1148 Budapest, Almádi utca 14. 2/7.
hibás teljesítés
21. PMBT-0232-1-12-04/2018
2018.04.23
Rádi Péterné egyéni vállalkozó
4700 Mátészalka, Vittoria utca 23.
hibás teljesítés
22. PMBT-1982-1-07-01/2017
2018.03.21
Vöröskő Kft.
8200 Veszprém, Pápai út 36.
hibás teljesítés
23. PMBT-1868-2-04-02/2017
2018.02.26
Telenor Magyarország Zrt.
2045 Törökbálint, Pannon út 1.
hibás teljesítés