Online kérelem küldés

A fogyasztóra (kérelmezőre) vonatkozó adatok

Ügyfélkapus elérhetőségének adatai (az elektronikus kapcsolattartáshoz)

Milyen minőségben kezdeményezi a békéltető testületi eljárást?*

Amennyiben nem saját nevében jár el, kötelező a meghatalmazás csatolása

Kérem ide töltse fel a meghatalmazást!*

Az érintett gazdálkodó szervezettel megkísérelte-e az ügy rendezését?*

1997. évi CLV. törvény [ Fgy. tv. ] 27. § * A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.

Kezdeményezett–e az ügyben más békéltető testületi vagy polgári peres eljárást?*

Indult-e közvetítői eljárás, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem előterjesztésére sor került-e?*

Kéri-e az ügy rendezése érdekében a Pest Vármegyei Békéltető Testület eljárását?*

A gazdálkodó szervezetre vonatkozó adatok

Írja le részletesen azokat a tényeket, eseményeket, amelyek megvalósítják az Ön által megjelölt jogsértést!*

Tanács döntésére irányuló indítványa, igényének konkrét megjelölése*

Amennyiben meghallgatást tart az ügyében a Pest Vármegyei Békéltető Testület, kérem nyilatkozzon, hogy mely formában járjon el a tanács:

Kérem válasszon egy eljáró testületi tagot az alábbi listából:

Kérem válasszon három eljáró testületi tagot az alábbi listából:

Csatolja az alábbiakat a kérelemhez:

  • Kérjük a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát arról, hogy a panaszát elutasította!
  • Csatolja továbbá azokat az okiratokat, illetve azok másolatát, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. (pl. számla, nyugta, szerződés, jegyzőkönyv, jótállási jegy)

Csatolmányok

Legfeljebb 10 fájl, 15MB korlát, Engedélyezett típusok: doc, docx, pdf, jpg.

A *-al jelölt mezők kitöltése kötelező