Vállalkozásoknak

A 2018. január 1-től hatályos fogyasztóvédelmi törvény teljes szövege

A vállalkozások békéltető meghallgatáson (tárgyaláson) megjelenő törvényes képviselői és meghatalmazottai számára különösen a fogyasztóvédelmi törvény [röviden: Fgytv.] 2. § (Értelmező rendelkezéseknek az ügyre vonatkozó pontjai), a 18.§ (1) bekezdése (békéltető testületek), a 26/A. § (2) bekezdése (tanácsadás igénybe vétele), a 29. § (8) bekezdése (válaszirat és eseti alávetési nyilatkozat), a (10) bekezdés (a válaszirat elmaradásának következménye), a  (11) bekezdés (együttműködési kötelezettség), a (12) bekezdés (együttműködési kötelezettség megsértésének jogkövetkezménye – bírság), és a 36/C. § (általános alávetési nyilatkozat) tárgykörére vonatkozó rendelkezések ismerete FONTOS!

A 2018. január 1-től hatályos fogyasztóvédelmi törvény

Gazdasági Hírtükör 2015/3 száma

Gazdasági Hírtükör 2014/7 száma

Gazdasági Hírtükör 2014/3 száma

A fogyasztóknak új védjegy garantálja a tisztességes kereskedelmet
Piaci előnyhöz jut a becsületes vállalkozó
Gazdasági Hírtükör 2014. 03.szám

Értelmező rendelkezések valamint a forgalmazással illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggő különös követelmények a fogyasztóvédelmi törvény alapján

Mit kell tudni a vállalkozásoknak a fogyasztói panaszkezelésről?

A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának jogi szabályozása

A gyártó és a forgalmazó kötelezettsége a csomagolás és az ár feltüntetésére

A gyártó felelőssége a hibás terméke által okozott kárért, a termékfelelősség

A kereskedelmi törvény

A kereskedelmi tevékenység végzésének feltételei

Mit kell tudni a vállalkozásoknak a fogyasztói panaszkezelésről?