A Polgári Törvénykönyvről

Hatályos: 2017.06.23-12.31-ig KIVONAT a Polgári Törvénykönyvből 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről[1] X. CÍM A SZERZŐDÉSSZEGÉS XXII. Fejezet A szerződésszegés általános szabályai 6:137. § [Szerződésszegés] A szerződés megszegését jelenti bármely kötelezettség szerződésszerű teljesítésének elmaradása. 6:138. § [A teljesítés követeléséhez való jog] Szerződésszegés esetén a sérelmet szenvedett fél jogosult a szolgáltatás teljesítésének követelésére. 6:139. §…