Röviden a „Vállalkozások” együttműködési kötelezettségéről a békéltető eljárásban

Röviden a  „Vállalkozások” együttműködési kötelezettségéről a békéltető eljárásban

A Pest Megyei Békéltető Testülethez benyújtott fogyasztói panasz másolatának a Vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül írásban nyilatkoznia kell a fogyasztó igényének jogosságáról és az ügy körülményeiről, valamint a békéltető eljáró tanács döntésének kötelezésként történő elfogadásáról.

A Vállalkozás nyilatkozatát válasziratnak, a döntés elfogadásáról tett nyilatkozatot eseti alávetésnek nevezzük.

A Vállalkozás a nyilatkozatához csatolja azoknak az okiratoknak a másolatát, amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. A Vállalkozás egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételét köteles biztosítani a meghallgatáson.

Ha a vállalkozás székhelye, telephelye vagy fióktelepe nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fogyasztóvédelmi törvényben meghatározott együttműködési kötelezettség megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság által bírság kiszabására kerül sor.

Pest Megyei Békéltető Testület

Copyright